Jak začít vnímat a cítit jedinou sílu, která všemu vládne.

Za veškerým životem zde na této planetě stojí jediná síla – síla lásky, odevzdání, spojení a obraz, který vnímáme, je jejím projevem. Prostřednictvím těchto projevů nás tato síla učí přímému spojení s ní. Když se snažíme v těchto obrazech rozpoznat tuto jedinou sílu, procházíme procesem učení. Jak přecházíme od vnějšího k vnitřnímu zobrazení této síly, začneme rozeznávat nejen obraz, ale i samotnou obklopující a jedině konající sílu.

V naší mysli a pocitech se pak vytvoří nový obraz. Nainstaluje se do nás podobně, jako se do počítače instalují nové programy, a my pak můžeme tento nový program v sobě nalézt, uvědomit si ho a začít používat. Pak pronikáme hlouběji a hlouběji do jediné, skutečně existující síly a stahujeme do sebe její programy.

Jednotlivé programy vytváří obrazy jednak nás samých, tak i ostatních, a jako takové se nám i zviditelňují. Poté dosahujeme stavu, kdy vnímáme a cítíme jedinou Vyšší sílu a celý její program, a známe příčinu toho, jak a proč na nás působí tak, jak působí. K tomuto stavu dojdeme pouze tím, že se této síle připodobníme svými vlastnostmi. Bez podobnosti vlastností bychom ji vůbec nevnímali a necítili.

Prostřednictvím nesčetných vnějších projevů, obrazů a představ světa, které do sebe postupně začleňujeme, můžeme hlouběji a jasněji porozumět jediné Vyšší síle a stále více se jí podobat.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *