Co se slaví během svátku Pesach

Kdo jsou „Egypťané“ a „Izraelité“ v duchovní práci?

Tóra hovoří o člověku jako o objektu, který v sobě zahrnuje celý svět. Všechno je uvnitř člověka.

Egypťané v nás jsou egoistické síly, Izraelité jsou síly altruistické nebo síly, které chtějí být altruistické, ale jsou pod vládou Egypťanů (egoismu).

Faraon zosobňuje veškerý egoismus, ve kterém se nacházíme.

Stvořitel je Vyšší síla, která řídí i Faraona, i Mojžíše a všechny ostatní. Jeho úkolem je přivést celé stvoření do stavu podobnému Jemu – k altruismu. To však vyžaduje rozpoznat egoismus jako zlo a najít východisko z něj.

Mojžíš je síla, která představuje část Stvořitele nacházející se uvnitř člověka a která ho táhne dopředu k odhalení a pochopení vyšších duchovních vlastností.

Mezi těmito silami dochází k vzájemnému působení a člověk začíná vnímat, které z jeho tužeb jsou egoistické, které altruistické, které vyžadují spojení se Stvořitelem a které lpí na faraonovi.

Bod zvaný Mojžíš

Tímto způsobem si je v sobě utřídí a díky svému úsilí pochopí, koho vlastně poslouchá – vidí, že je zcela pod vládou faraona. Kamkoli se otočí, tam se v něm skrývá faraon.
Myslí si, že už pracuje pro odevzdávání a lásku k bližnímu, že je nad všemi pozemskými egoistickými touhami, ale přesto je v sobě neustále odhaluje. Je z toho nejen zoufalý, ale nakonec se i přesvědčí, že mu faraon vládne na sto procent.

Zároveň se v něm ale začne projevovat zvláštní bod zvaný Mojžíš, který se postaví proti faraonovi. Pustí se s ním do boje a odsoudí se tak k deseti egyptským ranám, kterými musí kvůli sobectví projít. Člověk tak začíná chápat, že se může zbavit egoismu. Ale jak? To ještě není jasné.

S tímto pocitem vstupuje do temné noci, kdy z jedné strany nevidí ani nechápe, jak má k vysvobození dojít, a z druhé strany po něm vášnivě touží. Tato noc se nazývá Noc východu z Egypta, kterou slavíme během svátku Pesach.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *