Vesmír je mozek!

Astronomie a astrologie jsou vědy, které odrážejí vnitřní síly přírody. Beru tyto vědy vážně, dokonce i astrologii, pokud je profesionální a ne amatérská. V minulosti ji praktikovali velmi chytří lidé. Tehdy byl člověk blíže k přírodě, spoléhal na ni.

Dnes jsme se od přírody vzdálili, necítíme její vnitřní síly. Pro naše předky to však byla velmi významná znamení, která jim pomáhala tyto různé síly vnímat. Když přece pracujete s nějakou hmotou, začnete ji pociťovat.

Promluvte si dnes s vědcem, astronomem, který žije, jak se říká „mezi hvězdami“. Řekne vám, že jsou to myšlenky, touhy, že to jsou nějaké vnitřní činy, že každá hvězda má svůj vlastní charakter. Bude o nich a o celém vesmíru mluvit, jako o něčem živém, a bude tvrdit: „Vesmír, to je mozek!“

Astronomie a astrologie má duchovní kořeny. Je to odraz Vyšších sil na naší úrovni.

Žijeme v jedné dimenzi. Obsahuje všechny světy, ale my vnímáme jen jejich nejmenší část, jejich nejmlhavější projev, který nazýváme náš svět. Proto kabalisté nazývají náš svět „Olam HaMedume“ – „imaginární“ svět, protože jej vnímáme jako by v bezvědomí, ve stavu zapomnění.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *