Potřebuje svět „policajta“?

Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen uvedl, že svět potřebuje „policajta“. „Policajta“, který může bránit tomu, co se děje: porušování hranic, požáry, zabíjení atd. atd. A zároveň říká, že tím „policajtem“ může výt pouze Amerika. Nikdo jiný.

Z principu, Amerika nemá právo dozorovat svět.

Podstatou je, že svět se stále rozpadá a rozmělňuje a není pro něj úniku z hrozící děsivé války nebývalých rozměrů, pokud neodstartuje sjednocování.

Evropská unie se snaží spojit všechny pod jedno vedení – finanční i hospodářské. Amerika se snaží dostat všechny pod svou moc prostřednictvím NATO. To nejsou ty správné příležitosti ke sjednocení.

Sjednocení je možné pouze prostřednictvím výuky, vzdělávání, objasňování. Přivedení do skupin, ke vzdělávání všeho druhu, které bude fungovat pouze na altruistických principech: – Miluj bližního svého jako sebe sama, jako finální úkol.

Ale nyní je důležité alespoň objasnit, že nikdo není vyšší a nikdo nižší, ale všichni jsou si rovni a všichni musí být v jednotě.

To nelze najít ani v NATO, ani v Americe, ani v EU. Všechna tato uskupení opravdu plní roli „policajtů“. S tím rozdílem, že jeden je na poli ekonomiky, druhý v politice a třetí skrze moc.

Pouze výchova je jediný zdroj naší dobré budoucnosti.

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *