Co spustilo 7. října útok na Izrael

My, lid Izraele, nejsme ani zdaleka jednotní. Před tragickými událostmi ze 7. října jsme vypadali jako cokoliv jiného, jen ne jeden národ. Vynaložili jsme málo úsilí, abychom se k sobě přimkli a přehlíželi jsme naše spoluobčany. S každým dalším rokem máme pocit, že se od sebe vzdalujeme. A v důsledku toho si musíme položit otázku, zda můžeme být skutečně považováni za izraelský národ.

U jiných národů, které mají historii válek a vnitřních sporů, by se rozdělení mohlo zdát jako přirozený jev. Obyvatelé Izraele jsou však jiní. Jsme národ, který si tento titul zaslouží, jen když se spojíme. Když zůstaneme rozděleni, přestaneme být národem v pravém slova smyslu. To je to, co skutečně znamená být Izraelem, a konkrétně tento bod nás činí jedinečnými.

Mnoho lidí po celém světě se ptá: „Kdo jsou lidé Izraele?“ Vytvářejí si o nás různé názory, uznávajíce náš jedinečný status.

Ochotně jsme před tisíci lety přijali výzvu být národem za specifických podmínek, které jsou aktuální i dneska. Abychom byli izraelským národem, musíme dodržovat podmínku sjednocení „jako jeden muž s jedním srdcem“, kde „všichni v Izraeli jsou přátelé“. To vyžaduje trvalý závazek k jednotě, závazek, který by měl každým rokem sílit. Realita je však bohužel zcela jiná.

Místo toho, abychom se sblížili, děláme opak. Zejména v minulém roce byl na Izrael ošklivý pohled, když zde stále více lidí vycházelo do ulic a pokřikovali jeden na druhého pomlouvačné a nenávistné jedovatosti.

Před tragédií 7. října došlo v izraelské společnosti k výraznému rozdělení, a to je jádro problému. Je pravda, že mít více názorů je dobře známým aspektem židovství, ale musíme se nad to povznést. Můžeme nesouhlasit ve svých názorech a stále udržovat silné spojení. Klíčem je mít konstruktivní vztah vedle našich rozdílů, jako je rodina, a podporovat jednotící princip, který nás původně svedl dohromady jako národ: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“

Bez tohoto pouta si nemůžeme být skutečně blízcí, ani se nemůžeme upřímně považovat za národ.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *