Proč ve společnosti narůstá násilí?

Násilí ve společnosti rok od roku narůstá. Podle nedávného průzkumu agentury Gallup jsou americké obavy z kriminality a násilí nejvyšší od roku 2016 – 53 % Američanů se jich obává „velmi“. To z ní činí jednu z největších celonárodních obav, kterou předčí pouze inflace a ekonomika. Jak můžeme postupovat, aby se zabránilo násilí v jeho počátcích a jak ho zastavit?

Odpověď spočívá v nápravě lidské povahy, která je hlavní příčinou násilí. Naší přirozeností je egoismus, touha po uspokojení, touha užít si co nejvíce na úkor druhých, a ta neustále roste. Z generace na generaci se egoismus vyvíjí a agresivita vzrůstá.

Nejen lidé, ale i neživá, vegetativní a zvířecí úroveň má také touhu dostávat pro sebe, ale na nízké úrovni. Neživá chce pouze zachovat sebe sama, vegetativní přijímá z prostředí, aby rostla, živočišná se pohybuje a putuje, aby našla potravu, místo k životu a porodila potomky. U člověka dosahuje touha přijímat tak vysoké úrovně, že vede k násilí a k úmyslnému poškozování druhých kvůli vlastnímu prospěchu.

Lidé jsou jediní tvorové, kteří se těší a cítí se ještě úspěšnější, když se jim přitom podaří zničit druhé.

Když mají lidé pocit, že jejich ego nedostává potřebné uspokojení, bouří se a jsou agresivní. Nedokážou se uklidnit a ovládnout, a nakonec hněv vytryskne na někoho v jejich okolí. Tito lidé pak někoho bijí, napadají, a v extrémních situacích dokonce zabíjejí. I když jsou si vědomi, že by mohli být zabiti i oni, stejně je to nepřiměje zdržet se v danou chvíli nutnosti vylít si zlost. Musí uvolnit to, co se v nich bouří.

Kromě neustálého zesilování ega, které vyvolává násilné impulsy zevnitř, je tu také vliv okolí. Jsme sociální tvorové, a proto jsme značně ovlivněni tím, co vidíme v médiích, na sociálních sítích a na našich cestách.

V době rozmachu egoismu se násilí stalo běžnou společenskou praxí. Téměř všude, od parlamentu až po frontu v supermarketu, panuje násilná a vyhrocená atmosféra. Považuje se za projev síly, když se někomu podaří druhého pokořit a podmanit si ho. Ovlivňuje to vztahy v rodině, v práci, ve škole a v jakékoli interakci mezi lidmi.

Zásadně změnit lidskou povahu

Co může pomoci? Jedině výchova ke správnému mezilidskému soužití. Měla by začít už od dětství a pokračovat po celý život. Zdánlivě dnes vychováváme proti násilí, problém je v tom, že děti kolem sebe vidí příklady opačné tomu, co se učí. My dospělí jsme mnohokrát netrpěliví, agresivní, vystresovaní a mluvíme hrubě. Nemůžeme kázat o hezkém zacházení s druhými a o zdvořilosti, když se k ostatním lidem chováme hrubě.

Prvním krokem na cestě ke změně směru je uvědomit si, že máme zásadní společenský problém, který souvisí s prohlubujícím se lidským egoismem. Je to jako rakovinné bujení, které nás rozežírá zevnitř a nedovoluje nám dobře žít a vycházet s druhými.

Potřebujeme do hloubky prozkoumat sami sebe, pochopit, jak proměnit svou povahu. Namísto toho, abychom ničili druhé se s nimi spojovat. Zkrátka a dobře, realita ukazuje, že strach z trestu nebo kázání o morálce a vhodném chování k potlačení násilí ve společnosti nestačí. Musíme zásadně změnit lidskou povahu, abychom se naučili respektovat druhé a nestarali se jen o sebe. Jedině tak můžeme zajistit, že se v nás nebudou objevovat žádné násilné impulsy.

Ve světě zítřka bude hlavním zaměstnáním lidstva právě toto: naučit se, jak se k sobě navzájem správně chovat, jak zlepšit mezilidské vztahy. Počítače a roboti nám ulehčí spoustu práce. Díky tomu získáme čas učit se a trénovat, jak se k sobě chovat správně, ve vzájemném doplňování a porozumění. Teprve když mezi námi budou existovat tyto napravené vztahy, můžeme jeden druhému zaručit život bez násilí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *