Máme možnost si vybrat osud? část 3.

Opravdu je celý můj život naprogramován a v tomto programu je zaznamenána každá minuta života? A jak může dojít k libovolné náhodné události?
V přírodě žádné náhody neexistují, to jenom my vnímáme pouze jedno procento toho, co se děje. A proto, když vidíme v systému přírody nějaký incident, křičíme jako malé děti: „Spadlo to samo, rozbilo se to samo!“. Ve skutečnosti však v přírodě existují přesné zákonitosti a vše je do nejmenších detailů zaznamenáno. Pouze díky naivitě lze předpokládat, že se něco stane náhodou. A odkud to tedy pochází, ne-li z rovnováhy sil?

Každá událost byla zapříčiněna silami a byla výsledkem jejich specifické kombinace. Zázraky se nedějí. Nic se nestane samo o sobě, bez příčiny, aniž by to v přírodě nebylo předem naplánováno.

Proč tedy žijeme?

Proč je člověku dán život, pokud v něm je již vše do posledního detailu předurčeno? A proč v moři žijí miliardy ryb a v přírodě miliony druhů zvířat? Avšak lidem je dán život kvůli tomu, aby se rozvinuli a dosáhli stavu, kdy se sami do tohoto programu zapojují a dokáží v něm zrealizovat správné změny, jež program vyžaduje.

Program chce lidi rozvinout na takovou úroveň, na které ho budou moci pochopit a stát se jeho aktivními, pozitivními prvky. Kabala to pomáhá uskutečnit. A pak člověk začíná programu rozumět, připojuje se k němu a jedná nad svou vlastní přirozeností i nad programem, který v něm probíhá.

Zásluhou studia vědy kabaly a realizace její metodiky ve skupině člověk získá sílu, což mu umožní změnit program, povznést se nad svým „slepým osudem“, který je od začátku až do konce naprogramován, a začít ho řídit. Stává se mimořádně důležitou složkou tohoto programu, a tím ovlivňuje svůj vlastní osud i osud všech obyvatel tohoto světa.

Proč člověk neobdrží možnost řídit svůj osud ihned, a nejprve musí žít automaticky?
Zpočátku člověk žije jako všechna ostatní zvířata, která tráví celý svůj život, pasouce se na trávě. A najednou se v určitém okamžiku svého života probudí, zvedne hlavu a říká: „Ne, nechci žít ponořený do koryta!

Chci vědět, odkud pochází síla, která mě řídí! Chci ji poznat a sám si řídit svůj osud! Mám již dost prosté živočišné existence. Vždyť tráva a moje tělo – to všechno je živočišné. A chci se rozvíjet, abych se vědomě zapojil do programu. Existuje program života a já se chci stát jeho nezávislým prvkem.“

Pokračování následuje …

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *