Svět jako sladěný orchestr

Proč jsme všichni tak odlišní – poněvadž jsme všichni součástí jednoho společného celku, ve kterém se vzájemně doplňujeme právě proto, že jsme tak odlišní, protikladní a rozporní.

Toto vzájemné doplňování v nás musí odhalit všechny rozdíly. A pouze ve správném sjednocení, v tomto vzájemném propojení vytvoříme takovou ideální společnost, která nám z jedné strany umožní projevovat všechny protiklady a na druhé straně absolutní harmonickou souhru. Všechny naše rozdíly budou spojeny vzájemnou láskou, budeme se vzájemně ovlivňovat a všechny části budou pracovat jen ve prospěch ostatních, a proto bude možné jejich spojení.

Na základě čeho, když jsme tak odlišní, můžeme dojít k této myšlence?

 
V každém z nás je velká touha po naplnění světlem. Hledáme toto naplnění nejen mnoho let v tomto životě, ale hledáme i v minulých životech. V určitém bodu koloběhu života se zastavíme a začneme se zamýšlet do hloubky: Jak se mám realizovat.

Kdybychom byli stejní, byli bychom jak jeden, ale to není totéž. V našem světě můžeme vytvořit velké množství identických sklenic, ale v duchovním světě nic takového neexistuje. Nejsme identičtí. Vidíme to na lidech. Právě díky našim rozdílům existuje takový světový „orchestr“. Zatím to není orchestr, nýbrž kakofonie. Ale když se všichni spojíme pod taktovkou zkušeného „dirigenta“, vznikne sladěný a skvělý orchestr.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *