Co je svoboda

Co je svoboda a zda záleží na tom, v jaké části světa se člověk nachází? Svoboda vůbec nezávisí na tom, v jaké době a na jakém místě se člověk nachází. Prostředí, ve kterém člověk žije, je mu dáno shůry, zevnitř. Prostředí si člověk nevybírá, ani to v jaké společnosti se narodí, jakou výchovu dostane a jaké hodnoty si osvojí a jestli s nimi bude žít v souladu.

Svobodu lze interpretovat pouze podle jediné podmínky: Osvobození od své egoistické povahy. V ničem jiném nemohu být svobodný. Být osvobozen od své egoistické povahy znamená, že nechci žít podle vnitřních zákonů svého egoismu, ale chci žít pouze v souladu s lidskou společností, jen ve prospěch lidstva. Jinými slovy, svobodu získávám pozvednutím se nad vlastní egoistickou povahu ke společnému dobru všech – v tom je svoboda. A opravdu, jen zde mám svobodný život. Pozvedám se z egoistické úrovně života na altruistickou, žiji, ale současně cítím proudění věčnosti. Vnímám sebe sama dokonalým, věčným a svobodným.

Realizace těchto zákonů je samozřejmě zcela nezávislá na místě bydliště osoby, na národnosti a pohlaví. Záleží na člověku a na konfrontaci s jeho prvotní přirozeností.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *