Máme možnost si vybrat osud? část 2.

Je celý můj život a všechny jeho události naprogramovány předem? Odkud pochází tento program? Celá naše realita je program, v němž existujeme a uvnitř kterého se rozvíjíme.
A my sami – jsme prvky tohoto programu. Pracuje s námi a posouvá nás vpřed. Program – jsou síly, které na nás působí prostřednictvím různých situací: byl jsi dítě, studoval jsi, pak jsi vstoupil do armády, poté ses oženil, zplodil jsi děti atd. Cožpak jsi si vybíral, co se s tebou stane?

Nic jsme si nevybrali, ačkoliv podléháme iluzi, že je všechno v našich rukou a že jsme se sami rozhodli, kde studovat, s kým se oženit atd.

Ale to všechno není pravda – život s člověkem probíhá, aniž by se ho ptal. Když se nyní v sedmdesáti letech ohlížím na svůj život, je mi jasné, že jsem si nevybral nic. Byl jsem zatlačen do nejrůznějších situací, donucen reagovat na události, procházet různými stavy.

Pokud jde o budoucnost, stále mohu podléhat iluzi, že mohu jednat podle své volby. Ale pokud jde o minulost, je jasné, že se žádná volba neuskutečnila. Někoho může hryzat, že se zachoval tak, nebo jinak. Ale většina již zkušených lidí přece jen chápe, že se stalo to, co se mělo stát a nic nelze změnit – je to osud.

Kde je zaznamenán můj osud a všechno, co se mi stane?

Je to napsáno ve všeobecném programu, který se nachází v silovém poli přírody, a uvnitř kterého existujeme.

Kdy se tento program zaznamenává? Před narozením člověka, nebo v době narození, nebo během života? Program je již celý napsán od začátku Stvoření až do jeho konce. Zajisté existuje ještě před narozením člověka program celé jeho životní cesty. Tento scénář se nachází v poli síly, která se nazývá Šchina – společná touha, která je materiálem celého stvoření. V tomto poli existuje síla, která posouvá touhu po potěšení k jejímu konečnému stavu a cíli.

Formule této síly, která působí na touhu, se nazývá Myšlenka Stvoření. Myšlenka Stvoření je ten program, ta síla, ten vzorec, který posouvá touhu z její původní formy až ke konečné. Pro 99,99% lidí byl tento program napsán předem a pro 0,01% – napsán není…

Pokračování následuje…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *