Realita mimo čas, pohyb a prostor

Realita je to, co existuje mimo člověka nezávisle na něm. Ať už lidstvo existuje či ne, ať už svět existuje či ne, tato realita existuje věčně, mimo čas, pohyb a prostor. Nezávisí na žádném z našich trojrozměrných omezení a čase.

My žijeme v imaginární realitě, kde je nahoře a dole, vpředu a vzadu, kupředu a zpět, a tok času, ve kterém se vše mění. Ale skutečná realita existuje mimo čas, tedy mimo rychlost světla. Vždyť přeci je na čase nezávislá a nemění se.

Můžeme odhalit skutečnou realitu a pak objevíme, že existuje pouze jediná síla, síla dávání. Tato síla je nazývána Vyšší, protože ona stvořila celou naši realitu a vyživuje ji, vede ji k dosažení Stvořitelovy síly, síly dávání a lásky. Tímto způsobem odhalujeme, že On existuje. Nevíme, co On je, a můžeme Ho vnímat jen podle toho, jak se On sám projeví v našich vlastnostech, v našem vnímání, jež jsou nám vlastní. Stvořitelův postoj k nám, způsob, jakým tento postoj vnímáme, je to, co nazýváme Stvořitel či Boreh, ze slov „přijď“ (Bo) a „uvidíš“ (Reh), objev Jej.

Odhalí každý člověk Stvořitele svým vlastním způsobem?
Zajisté. Dokonce tentýž člověk neustále objevuje Stvořitele v nové podobě.

Existuje tedy pouze jedna pravá realita, nebo je jich více?
Vyšší síla je jen jedna, ale my ji pokaždé vnímáme rozdílně kvůli změnám uvnitř nás. Kabala je nazývána skrytou moudrostí, protože studuje to, co je před námi skryto a pomáhá nám to odhalit. Kabala učí člověka, jak se povznést nad egoistické brýle, vymanit se z jejich omezení a odhalit pravou realitu.

A co je konečným cílem?
Cílem je odhalit vyšší sílu. Do té míry, do jaké ji odhalíme, my sami se dostaneme na její úroveň a staneme se věčnými a dokonalými jako ona. Vymaníme se z naší iluze, klamu a navrátíme se k pravdě, do světa pravdy, a proto je Kabala nazývána pravá moudrost.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *