Šavu‘ot

Šavu‘ot je svátek, který se slaví již tisíce let. A dnes je obzvlášť aktuální, protože jsme se dostali do stavu, kdy jakoby stojíme před horou Sinaj. Hora Sinaj – od slova „sina“ (nenávist).

Svátek Šavu‘ot. V tento den přijali Židé u hory Sinaj Tóru a Deset přikázání, proto tento svátek slaví především Židé. Ve skutečnosti je však tento svátek světovým svátkem.

Dnes začínáme chápat, že naše sobectví – nenávist k druhým, stojí před námi a vůbec nám nedovoluje normálně žít. Měli bychom ho přestat používat a obrátit ho na dobro. Právě k tomu slouží Tóra. Tóra není kniha. Tóra je Světlo. Jak je řečeno: „Stvořil jsem egoismus a stvořil jsem Tóru pro jeho nápravu, protože světlo v ní (v Tóře) napravuje egoismus a dělá člověka lepším“. V tom tkví podstata Tóry.

Tóra není tištěná nebo ilustrovaná kniha. Jedná se o systém přitahování Vyššího světla, Vyšší síly, která člověka vytahuje z egoistické úrovně na úroveň altruismu a lásky ke všem.

Budeme-li se chovat tak, jak je uvedeno v Tóře, tedy napravovat se do podoby Stvořitele – milovat bližního svého jako sebe samého – pak se pozvedneme na další úroveň chápání světa, sebe sama a staneme se jedinečnými stvořeními. To je to, o čem mluví Tóra. Právě kvůli tomu nám byla dána.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *