Válka a mír protikladů

Přiznejme si, že nemůže existovat jen jeden pól. Už od narození člověk rozděluje svět na dvě části: dobrou a špatnou, které jsou základem našich hodnocení a určují naše vnímání. Uvědomujeme si vůbec, že celistvost světa je tvořena právě z protikladů, a to díky jejich tvůrčímu působení?

V současnosti ideologické, kulturní a sociální trhliny protínají celý svět a politici i ti, kteří jsou u moci, to jako obvykle využívají a přesvědčují lidi, že pravda je pouze na jedné straně. Pravda však nemůže být jednostranná. Je nemožné, aby jeden pól, jeden tábor, jeden pohled úplně rozdrtil, zničil soupeře. Bude to Pyrrhovo vítězství.

Dohoda bez ústupků

Co nevidět se již děti budou učit, jak nastolit mír mezi dvěma protikladnými touhami, vlastnostmi, názory, procesy. Žádný spor, žádný kompromis, žádná oběť. Zkrátka už to vůbec nebude to, co dnes děláme přesvědčení o své spravedlnosti a neomylnosti.

Je důležité pochopit, že se zde mluví o dvou základních přírodních silách, které nejde separovat. Jediným nekrvavým a adekvátním východiskem je vzestup ke společným hodnotám, kvůli nimž jsou obě strany připraveny společně jednat. Zdravá společnost, upřímné vztahy, zaručená budoucnost pro děti a vnoučata, srdečná atmosféra a vzájemná péče – to vše je mnohem důležitější než naše dnešní „pevné zásady“. Bez těchto hodnot rozepře zničí všechno, co budujeme. Proto se nad nimi povznášíme, jako v dobré rodině. To není kapitulace, je to pochopení, že naše pravda je pouze částí pravdy a že všeobecné blaho je vždy důležitější než osobní vítězství.

Právě na těchto principech, pokud již společnost dostatečně dozrála a je připravena je přijmout, může být položena nová budoucnost, ve které se budou protiklady, kupodivu, navzájem doplňovat a prospívat všem. A to vůbec není filozofie, je to celá věda – věda kabala. Kdysi dávno podle ní žil národ Izrael. My se teprve snažíme pochopit, jaké stavy zažívali na své průkopnické cestě.

Nyní, v této globální době, může celý svět zvládnout tuto vědu o skutečné harmonii mnohem snadněji a rychleji. To, co bylo v dávných dobách velmi obtížně předáváno, se dnes ukazuje v jednoduché a přizpůsobené formě. Podobně jako školní učebnice srozumitelně a jasně vysvětlují věci, o kterých dříve ani nejlepší myslitelé lidstva nepřemýšleli.

Smiřování nesmiřitelného

Postupně se naučíme systematickému přístupu, pocítíme jeden druhého, pocítíme naše vzájemné propojení a uvidíme v tom velké příležitosti – opět pro všechny, a ne zvlášť pro jednotlivce. Navíc si začneme vážit jeden druhého, protože si uvědomíme, že pouze ve společné prosperitě najde každý své osobní plnohodnotné štěstí. Skutečným pozitivem je vždy to, co patří všem. Ve výsledku je naše vzájemné doplňování se dokonalostí.

Trvalo tisíce let, než jsme alespoň trochu začali chápat podstatu zákona lásky k bližnímu – klíčový princip vědy kabaly, který se tak dlouho zdál být abstrakcí. Toto je zákon Přírody, není v něm nic moralistického, nic utopického. Je absolutní, neměnný a univerzální. Když ho ignorujeme, podněcuje válku. Když se jím řídíme, přináší mír.

I když jsme stále ještě na míle vzdáleni těmto vztahům, přesto je už vidíme. Již jsme schopni určit svou diagnózu a přijmout léčbu. Aby bylo možné si vybrat, není potřeba chodit na náměstí nebo do volebních místností. Vždy je tady, je přístupná každému, všem. Už klíčí zevnitř, ze spojení mezi námi. Přestaňme se chlubit našimi rozdíly, nebo je naopak ignorovat. Rozmanitost je úžasná, pokud se pozvedáme k našemu společnému srdci.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *