Jak naučit děti laskavosti?

Šula mi píše: „Dobrý den, Michaeli Laitmane! Mému synovi je 15 let. A vše se zdá být v pořádku, on a jeho přátelé vyrůstají ve společnosti, kde se jim my, rodiče, snažíme vštípit hodnoty lásky k druhým, vzájemného spojení, přátelství. Ale i přes naši snahu najednou vidím, jak jeden druhým opovrhují, jak ponižují a zesměšňují slabší.

Bolí mě srdce, když to všechno vidím, jsem bezradná. Kam se vytrácí veškeré naše úsilí? Ukazuje se, že to, čím se inspirují ve škole a na internetu, je silnější než hodnoty, které jim chceme vštípit.

Řekněte prosím, co máme dělat? Jak je naučit vzájemné úctě a přátelství? Jak je můžeme naučit být k sobě laskaví? Vy o tom mluvíte neustále. Jak?!“

Řekněte jim, že základním a nejdůležitějším zákonem přírody je spojení, dobrá vůle, sjednocení, když si lidé vycházejí vstříc. A jen v tomto případě můžeme doufat ve šťastnou budoucnost. A pokud ne, pak nás bude učit příroda tak, jak vidíme na všech jejích úrovních, aby nás k tomuto rozhodnutí dovedla.

To znamená, že k tomuto rozhodnutí budeme tak či onak dotlačeni.

Vidím, že rodiče to své děti učí, tedy pořád jim to říkají, stále dokola, přesto je výsledek opačný. Je to proto, aby nebyla člověku vzatá svobodná vůle.

Teď je však svobodou dítěte ponižovat druhého, projevovat své sobectví i za cenu, že budou děti trpět. Je to možné, dokud se nepřesvědčí, že jejich cesta je slepá.

Přesto je třeba pokračovat. Musíte dál mluvit o vzájemné záruce, o lásce, o přátelství. I když nemáte sílu, stále o tom musíte mluvit.

I když máte pocit, že mluvíte do zdi, že vás děti neslyší. Přesto musíte mluvit. Jen tak je možné prorazit dírku do této zdi. Právě svou vytrvalostí a urputností. Jiná možnost neexistuje.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *