Švédsko – migranti versus důchodci

Otázka: Ve Švédsku se stále provádějí různé experimenty. Tentokrát se rozhodli ubytovat společně důchodce a migranty. Autoři projektu se domnívají, že to ochrání starší lidi před pocity osamělosti a migrantům pomůže integrovat se do nové země a kultury. Jak se vám tento program líbí?

Odpověď: Tento program je dobrý akorát ke vzájemné likvidaci migrantů a důchodců.

Otázka: Považujete to za neslučitelné?

Odpověď: Tito lidé jsou neslučitelní. Nekompatibilní. Dokonce i lidé, kteří jsou si blízcí, mají stejné náboženství, stejné životní zásady, kulturu, pocházející ze stejného národa a tudíž si navzájem rozumí beze slov, nemohou spolu navzájem vyjít. A tito lidé jsou něco úplně jiného, z jiné planety. Mají žít společně?! Proč?

Otázka: Myslíte si, že důchodci budou ještě osamělejší a migranti ještě vzdálenější?

Odpověď: Senioři budou trpět! Migranti i důchodci se změní na nekontrolovatelná zvířata. V přírodě existuje zákon podobnosti. Vzájemné sblížení je založeno na podobnosti.

To znamená, že v míře podobnosti se sbližují. A naopak, v míře neexistence podobnosti – se vzdalují. To je to, co existuje v jednoduchém, volném prostoru. Pokud začnete sbližovat nepodobné, pak mezi nimi z nedostatku rovnováhy vzniknou rázové vlny až do exploze. Proč to dělat?

V čem jsou si tito lidé podobni? Ti, kdo takto rozhodli, nechápou, s čím zacházejí. Nenaplníš to ani penězi ani whisky, nic nenaděláš.

Otázka: Co myslíte, nepomohou zde psychologové?

Odpověď: Neudělají nic! Ne. Je to práce pro několik generací, dokud se nestanou navzájem podobni, povedou společnost k rozdělení, bude to mít strašlivé důsledky.

Chtěl bych pro své příbuzné takové podmínky? Poblíž migrantů?! Migranti také za nic nemůžou. Mají své vlastní základy, svůj přístup k životu, jiné chápání. Mají jinou mentalitu. Nerozumí těmto severním Evropanům. V nejlepším případě pocházejí z jižní Evropy nebo z Afriky či Asie.

To je hrozné! Kdo to vymýšlí? To je absolutní neznalost zákonů přírody.

Poznámka: Teď chápu, že tohoto cíle nebude dosaženo.

Odpověď: Povede to k takovým stavům, že tam bude policie ve službě a bude stát nad každým.

Otázka: Co byste udělal, kdybyste měl všechna práva a příležitosti? Ve Švédsku je problémem, že lidé jsou osamoceni, zejména důchodci. Co byste pro ně udělal, aby nebyli sami?

Odpověď: Nechte Švédy, ať se zabývají Švédy. To je vše! Mladou generaci nebo nezaměstnané můžeme zaměstnat jako sociální pracovníky.

Otázka: A co dělat s migranty? I tento problém je ve Švédsku. Jak je začlenit do společnosti?

Odpověď: Musíme s nimi vést velmi seriózní kurzy od rána do večera, nepřetržitě. Pro děti, pro mladé, pro seniory. A k tomu potřebujete obrovské množství lidí.

Poznámka: To samo o sobě nebude fungovat …

Odpověď: Ne, to se nemůže vyřešit samo. Když se tomu problému nebudeme věnovat, objeví se gangy, drogy. A všechno to se objeví pouze z nedostatku správného přístupu.

Z televizního programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *