Svobodná vůle – zaprodaná hra?

Pokud je vše diktováno zákony přírody, je-li vše předurčeno okolnostmi, je-li vše předvídatelné, máme vůbec nějakou svobodnou vůli? A můžeme změnit naše životy k lepšímu?

Kdyby se nám podařilo se podívat na náš život zvnějšku, nenalezli bychom ani ten nejmenší detail, ani jediný pohyb, který by byl hoden nosit hrdý titul „svobodná volba“. Naše vlastnosti jsou vrozené a vnější události a okolnosti na nás nezávisí. Ve skutečnosti se točíme v uzavřeném kruhu impulsů přicházejících zevnitř i zvenku.

Jakoukoliv naši reakci – vědomou nebo podvědomou – lze vypočítat předem. Vždyť je vždy založena na neotřesitelném základu lidské přirozenosti, což je touha po potěšení.

Tato touha na jedné straně inklinuje k tomu, co je dobré a „sladké“, a na druhé straně se snaží vyhnout negativům a „hořkosti“. Kabala člověku poskytuje příležitost, aby v sobě prozkoumal práci tohoto mechanismu, a také mu umožňuje rozvinout kauzální řetězec jeho vlivů a reakcí.

Opravdu je všechno předem naprogramováno? Opravdu v tomto deterministickém obrazu skutečnosti nebylo předurčeno ani zrnko svobody?

Osud jako proměnná

Kabalisté samozřejmě nemohli tak naléhavou otázku opominout. Postupně odhalovali podmínky svobodné volby a zdokonalovali její realizaci. Ba’al HaSulam tomu věnoval rozsáhlý článek nazvaný „Svoboda vůle“. Pokud ho shrneme do jednoho jasného poselství, pak svoboda člověka spočívá ve výběru prostředí.

„Svoboda – je přání si od začátku vybrat dobré prostředí, takové knihy a takové učitele, kteří člověku přinášejí dobré myšlenky. Ale pokud to neudělá, je-li připraven vstoupit do prvního prostředí, které potká, a studovat první dostupnou knihu, pak se samozřejmě ocitne ve špatném prostředí.“

Na prostředí závisí celý život člověka. Mezi nevzdělanci se i mudrc rychle dostane na stejnou úroveň. To je důvod, proč rodiče touží, aby jejich děti trávily čas s dobrými přáteli a byly ovlivněny dobrými instruktory, kteří je nasměrují na správnou cestu.

Ačkoliv už nejsme děti, stejně se musíme snažit dostat do dobrého sociálního prostředí, které nás bude pečlivě a správně rozvíjet. Ale kde takové prostředí najít? A existuje vůbec? Možná, ho potřebujeme sami vytvořit?

Ve skutečnosti není svobodná volba jednorázovým řešením. Dobré prostředí je třeba pokaždé vybírat znovu. Vytvářet ho, posilovat a držet se ho ze všech sil. To je osud – nikoliv ten, který je předurčen, ale ten, který si volíme sami.

Co nás pohání?

Považujeme se za složité bytosti, které jsou schopny pečlivě analyzovat situaci a přijímat nezávislá rozhodnutí. Naše nezávislost je však pouze iluzí. Uznávají to i vědci: psychologové, sociologové, neurofyziologové. Kabalista Ba’al HaSulam o tom píše:

„Každá myšlenka, dokonce i ta nejmenší, jež se objevuje v lidském mozku, je hnací silou člověka a všeho živého.“

Nemáme nad sebou žádnou moc. Nás a celý systém vesmíru ovládá jediná síla – Příroda.

Může být nazývána Vyšší silou nebo Stvořitelem, ale tak jako tak je to ona, která nás vede po cestě života. A jednou nás přivede do „dobrého prostředí“ – přesněji ke třem faktorům přispívajícím k naší svobodné seberealizaci.

Těmi faktory jsou učitel, přátelé a knihy. Společně představují jasnou a racionální metodiku: učitel pomocí knih člověka nasměruje na vytváření správných vztahů s okolím.

Dnešní přátelé si byli dříve cizí, možná si byli dokonce i vzájemně odporní, jak se to často v běžném životě stává. Co naděláme, všichni lidé žijí na stejné malé planetě. Z toho důvodu, když spojení mezi nimi sílí, jejich společné úsilí vytváří sílu jednoty, která poutá srdce do jednoho.

Teď už nejsou shromážděním jednotlivců, kteří se navzájem odírají ostrými hranami kvůli nedostatku osobního prostoru a neschopnosti najít společný jazyk. Ne, jsou jediným celkem a v tomto celku se každý maximálně realizuje. Ba’al HaSulam o tom píše:

„Když člověk získá lásku k bližním, přechází ze svého těsného světa plného utrpení do širokého a věčného světa odevzdání.“

To je již jiná úroveň, nová úroveň vývoje. Zde se člověk pozvedá nad svou egoistickou přirozenost do kvalitativně odlišné, integrální dimenze. Ta je výše života a smrti, výše prchavého bodu přítomnosti, který se ztrácí mezi minulostí a budoucností, výše všech pocitů času, pohybu a prostoru. Člověku se odhaluje kořen jeho duše – vznešená příčina jeho existence – a pak vidí svět „od kraje do kraje“.

Pevný, dobrý vztah s přáteli a jejich vzájemná péče zbavuje každého neustálého tlaku okolností a dává mu skutečnou svobodu. Teprve teď vidí celkový společný systém a dokáže ho sám ovládat, získává odpovědi na všechny otázky.

Vyber si život

Toto je mechanismus, na kterém je založena příroda: dobrý vliv prostředí naplňuje přátele teplem a jistotou a jednota, která se mezi nimi probouzí, vytváří zdravou společnost, která je schopna se postarat o každého. Člověk se z tohoto prostředí „vyživuje“ a přijímá od něho sílu, aby sám pomáhal ostatním.

Pouze takové vztahy nám umožní projevit sílu Přírody, která vedla každého až do okamžiku, kdy se s ní konečně shodl ve vlastnostech.

Na rozdíl od toho se dnes nacházíme v zajetí společnosti, která propaguje výhradně hmotné hodnoty, třebaže jsou přikryty krásnými slovy. Ať si to přejeme nebo ne, jsme zotročeni jeho dogmaty.

A cesta ke svobodě vede přes výběr prostředí. Skutečně se mohu vystavit vlivu jiných poselství a vzorů, mohu si sám svobodně vybrat ty, kteří budou určovat mou budoucnost. Kabala je jedinečná metodika, která člověka vede ke správnému spojení s ostatními, aby v jednotě zrealizoval celý svůj nekonečný potenciál. Tato vrstva Přírody je před námi stále ukryta, ale je nám vždy k dispozici a k službám. „Kabala nás učí celosvětové jednotě a tomu, jak jít po této světlé cestě bez překážek.“ (Rav Kook) Nemusíte se nikam přestěhovat, nemusíte se nelítostně rvát se starým, nemusíte dramaticky změnit svůj životní styl. Naše svoboda spočívá v tom, abychom rozpoznali „dobré prostředí“, jehož nejdůležitější hodnotou je jednota mezi lidmi. Ale nikoliv na úkor někoho a nikoliv proti někomu – jednota ve prospěch všech. A pak zbývá si jen postupně dovolit tento čerstvý vánek vpustit do svého života.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *