V čem tkví tajemství ženské síly?

Studie ukazují, že se ženy velmi úspěšně spojují, když se vydávají na nějakou akci, aby se cítili jistější.

Proč je pro ženu tak důležité, aby se cítila v bezpečí?

Ženy se velmi úspěšně spojují proti vnějšímu nepříteli. Potřebují pocit jistoty mnohem více než muži. Tato potřeba pochází z přirozenosti ženy, protože je povolána mít domov, rodinu, děti, vlastní prostor, vlastní zdi. Její domov je v první řadě – její svět. Lidstvo musí pochopit tuto ženskou potřebu a podporovat ji. Ale žena není schopna vpustit jinou ženu do své zóny. Muž to může udělat bez okolků, ale žena ne. Právě proto, že je žena předurčena vytvořit rodinu, rodinný krb, potřebuje doplňkovou mužskou sílu, aby pro ni muž postavil „dům“. Muž by sám pro sebe nic nezačal stavět, žil by v nějaké psí boudě, nebo dokonce na ulici. A pro ženu je důležitý dům, děti a muž, celý svět.

Jak může žena správně využívat své jedinečné vlastnosti: schopnost dělat mnoho věcí najednou, zvláštní citlivost, srdečnost?

Věda kabala přisuzuje ženě velmi důležitou roli. Žena probouzí muže, udává mu v životě směr, jako to matka požaduje od svého dítěte. Přírodou jsme vytvořeni tak, že potřeby ženy rovnou přicházejí k muži. Ať chce nebo ne, žena má na něho neporovnatelně větší vliv než on na ženu. Pokud chce žena muže někam nasměrovat, rozhodně to udělá. Muž má ze strany přírody pro ženu slabost a není schopen snášet její tlak, čelit mu. Pokud muž něco říká ženě, ona tomu vůbec nemusí přisuzovat nějaký význam. Má velmi velkou sílu odporu, takže nemusí věnovat pozornost jeho názoru a stát si za svým. Takové vztahy jsou charakteristické pouze pro lidi. U zvířat se samec nepodílí na výchově potomstva. Rození, krmení, péče o mláďata – to vše je na samici. Ve světě zvířat jsou jen výjimečné příklady, kdy samec udržuje spojení se svým rodem. Jeho úloha se však obvykle omezuje na krátké setkání, které je nezbytné pro zplození nové generace.

Avšak u lidí je tomu jinak. Příroda to zařídila tak, že žena má na muže mnohem větší vliv než on na ženu. Je to tak proto, abychom my, muži, zařídili pro ženy všechno, co potřebují. Takové je rozložení našich rolí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *