Lež a pravda 5

Náš svět je zcela postaven na lži, která původně pochází z lidské přirozenosti. Doslova se prodíráme skrze temné džungle plné podvodů a nevíme, podaří-li se nám z nich dostat.

Opravdu budeme žít ve světě lží, nebo se svět v budoucnu změní?

Vývoj nás přivádí do bodu, kdy už dále ve lži nemůžeme žít. Existuje mez, po kterou je možné lhát, a za ní si začínáme navzájem ubližovat natolik, že nejsme připraveni se s tím smířit. Prostě nemůžeme nadále existovat, neboť ve všech našich vztazích není ani špetka pravdy.

A pak už nejsme schopni se mezi sebou propojovat a něco spolu realizovat. Ve světě postaveném na nepřetržité lži není žádné spojení mezi lidmi, a proto se rozpadá. To je přesně to, co se dnes na světě děje.

A jaký bude svět dále?

Svět dosáhne uvědomění zla, to znamená, že pochopí, že žijeme ve lži a musíme dospět k pravdě. A pravda – to jsou správné, dobré vztahy mezi námi: opravdové, ne lživé.

Přestaneme se vzájemně klamat, naučíme se mluvit pravdu a také vychovávat naše děti v duchu pravdy. Zatoužíme být k sobě upřímní, a v těchto vlastnostech odhalíme vyšší sílu, která je absolutní pravdou.

Právě za tím účelem se ocitáme ve světě lži, zpočátku se nacházíme v rozbití, v hříchu Stromu poznání, v moci hada, v úplné lži. V našem životě není ani kapka skutečné radosti – vše je pouze únik z utrpení. Dokonce i odpočinek je jenom zotavení z dřívější únavy.

A takto se ve všem nachází falešné potěšení, protože se prostě chceme zbavit utrpení, které jsme zakoušeli. Proto nikdy nebude dobro bez předchozího zla. A v příštím světě, kde lži již nebudou, bude jedno dobro nahrazeno jiným, ještě větším dobrem a vše se stane lepším a lepším.

Bude se ti zdát, že předchozí dobro nebylo tak dobré, protože je nyní ještě lépe. Dnes si vybíráme menší ze dvou zel a v napraveném světě budeme nahrazovat menší dobro větším.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *