Proč se pandemie koronaviru liší od jakékoli jiné v historii?

Není to poprvé, co lidstvo čelí děsivé pandemii, ale COVID-19 neboli koronavirus je nepochybně ojedinělý svého druhu. Žádná jiná krize v oblasti zdraví v minulosti nezachvátila celý svět jako tsunami, přičemž v podstatě nezůstal nedotčen ani jeden kout planety.

Důvodem je to, že svět nikdy nebyl tak propojený a navzájem na sobě závislý jako nyní. Takový uzavřený a spletitý systém v přírodě nás učí, že buď osaměle zahyneme, nebo budeme společně prosperovat. Toto je silná lekce, kterou nám ukazuje krize s koronavirem.

Černá smrt, dosud nejsmrtelnější pandemie SARS, španělská chřipka, která v roce 1918 zabila kolem 50 milionů lidí na celém světě, byla široce rozšířeným vzplanutím nemoci, která hluboce zasáhla lidstvo. Nikdy předtím však nedošlo k takovému úderu, jako je koronavirus, jehož rozsah je tak široký a globální, že zachvátil každého z nás a vmžiku obrátil naše životy vzhůru nohama.

Zákazy cestování, které okamžitě opanovaly celý svět, zamrazily naši posedlost globálního útěku z místa na místo – bez ohledu na to kam. Dokud jsme ještě mohli utíkat… Náš pohled na peníze se od začátku krize také změnil, což nás vede k přehodnocení našich životních priorit. Náš nekonečný konzumerismus a nutkavé hledání volného času se náhle zastavily a s největší pravděpodobností se, doufejme, již nikdy nevrátí k tomu, co bylo dříve. Budeme se muset přizpůsobit novému životnímu stylu, solidnějšímu, vyrovnanějšímu a moudřejšímu.

Válka s naší přirozeností

Kromě pandemií, po celé generace za sebou v různých částech planety zanechávaly devastaci také války. Dříve se svět dělil na tábory bojující proti sobě kvůli vzájemným konfliktům: Němci s těmi, kteří byli proti Německu, Rusové s Američany, Číňané se západními obyvateli, Íránci s Izraelci.

Nyní se celý svět stal jednou vesnicí a koronavirus je toho důkazem. Ve srovnání s předchozími tato krize ovlivňuje celé lidstvo, aniž by rozlišovala původ, přesvědčení nebo postavení ve společnosti. Prostí lidé, vládní úředníci, manželky světových vůdců či celebrity – nikdo není vůči nákaze imunní.

Situace ukazuje celému světu, jak slabí a zranitelní lidé stojí před tváří přírody. Je to ponaučení o pokoře. Dříve jsme totiž cítili, že realita je v našich rukou pro naše osobní použití a že máme právo využívat všechno kolem nás bez ohledu na ostatní.

Nic v přírodě se nestane náhodou. Současná situace nabízí lidstvu nový směr a nový náhled, protože nyní není problém zaměřen na žádnou konkrétní zemi, region nebo vůdce, jako tomu bylo v minulosti. Tentokrát proplouváme neklidnými vodami na stejné lodi a musíme si uvědomit, že jediným nepřítelem, se kterým je třeba bojovat, je naše sobecká, egoistická povaha – zdroj světové nerovnováhy.

Viry a další problémy ekosystému jsou přímým důsledkem poškození, které lidé způsobují systému přírody bezohledným a hrubým chováním, a to jak systému, tak ostatním lidem. Ve skutečnosti jsou všechny nedílnou součástí stejného světa, který funguje jako obrovský systém vzájemně propojených ozubených koleček.

Lék pro lidstvo

V životě neexistuje zákaz požitku a potěšení. Naše touha po potěšení je tkáň naší přirozenosti a právě naplnění této touhy je cílem stvoření: tvořit dobro a přinášet potěšení stvořením. Otázka spočívá v tom, proč se těšíme, a co je důležitější, na úkor čeho nebo koho?

Proto, nakolik bolestivá a zneklidňující by se pandemie zdála, koronavirus se skutečně může stát lékem na nemoci lidstva, pokud se naučíme jeho základní lekci: jediným andělem smrti je lidské ego, a dokud se nad ním nepozvedneme, nikdy si nebudeme užívat dobrý život. Obdrželi jsme probuzení, abychom změnili směr cesty a spojili se navzájem, abychom mohli společně odhalit pozitivní sílu přírody, která se odkrývá prostřednictvím našich harmonických vztahů.

Toto odhalení, které mění svět, je důvodem k vděčnosti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *