Možnost získat svobodnou vůli

Stvořitel stvořil stvoření a dal mu pocit svobodné vůle. Jak je vůbec možné dát člověku vlastnost, která mu zdánlivě dává nezávislost, ale zároveň čas rozhodnutí a svobodná vůle jakoby nejsou naprogramovány?

Tuto vlastnost si člověk vytváří postupně. V přírodě opravdu neexistuje. Když na sobě člověk začne pracovat, aby tu byl pro druhé a ne pro sebe, pak dostane možnost svobodné vůle.

Ve skutečnosti se nejedná o svobodu ve smyslu „dělej si, co chceš“, ale o svobodu zbavit se svého sobectví. Svoboda není žít mezi sobectvím a altruismem, láskou a nenávistí – ne. Svoboda znamená žít v lásce, v odevzdávání.

V našem chápání je svoboda to, co chci, to taky udělám! V tom ale žádná svoboda není!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *