Příspěvky

Možnost získat svobodnou vůli

Stvořitel stvořil stvoření a dal mu pocit svobodné vůle. Jak je vůbec možné dát člověku vlastnost, která mu zdánlivě dává nezávislost, ale zároveň čas rozhodnutí a svobodná vůle jakoby nejsou naprogramovány? Read more