Dvě emanace Vyššího Světla

V „Učení Deseti Sfirot“ se říká, že na počátku stvoření neexistoval žádný volný prostor ve smyslu prázdného vzduchu a dutiny. Zde není myšleno hmotné ovzduší, ale dvě kategorie světla v každé touze: Světlo Chochma a Světlo Chasadim.

Co jsou tyto dva druhy světla?

Vyšší světlo se projevuje ve dvou hlavních emanacích.

První je Světlo Chochma, které naplňuje stvoření, podle přirozené, prvotní touhy samotného stvoření, tedy touhy těšit se, být naplněn. Je dáno stvoření od počátku samotným Stvořitelem.

A pak se stvoření rozhodne, že chce být naplněno stejným zvláštním Světlem, zvaným Chasadim – světlem odevzdání, lásky ke Stvořiteli, podobnosti s Ním.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *