Evropa: oddálit se, změnit se a vrátit se

Poznámka: Anglie strádá „brexitem“, nemůže akceptovat, že by měla vystoupit z EU, trpí. Na zasedání EU britský „brexit“ oddálili do 31. října 2019.

Prezident EU Donald Tusk řekl: „Rád bych se obrátil na své britské přátele. Je dost času na nalezení nejlepšího řešení. Prosím, neztrácejte tento čas zbytečně.“

Říkáte, že pokud se chtějí vzdálit, je třeba se oddělit. V blízké budoucnosti tam jednota nebude.

Odpověď: Jsem pro uspokojení egoismu na všech jeho úrovních, v žádném případě nesmí být potlačován násilím. Vzdalte se a začněte se k sobě navzájem přibližovat citlivě a přistupovat k sobě správně, bez veškerého násilí. To vše je již minulostí.

Dnes mohu žít v jakékoliv zemi. Mohu se vdát, oženit se, získat jakýkoliv pas, postavit svůj dům, kde chci. Již neexistují takové hranice, jaké byly dříve, předsudky, kdo kde žije. Pojďme si k tomu vytvořit jiný přístup, který by znamenal začátek sblížení, přivykání si na to, že to tak je.

Je zapotřebí společná kultura. Každý národ, každá skupina má svou specifickou národní kulturu, ale kromě toho je i společná. Tato společná kultura nám chybí.

Otázka: Obecná, společná kultura Evropy?

Odpověď: Ano. Nic se v tomto směru nedělá.

Otázka: Takže si myslíte, že je třeba se oddálit kvůli tomu, aby bylo možné se sblížit?

Odpověď: Je nutné se rozejít v dobrém, aby se každý mohl sám změnit a přibližovat se jeden k druhému v souladu se svými změnami.

Změna sebe samého je změnou ve vztahu k druhému. Učit se, ovládnout, poznávat a tak dále – čili se k sobě přibližovat bez jakéhokoliv nátlaku.

Otázka: Aby později získali vlastní přání se sjednotit?

Odpověď: Samozřejmě. A bude to všude.

Podívejte se, co se děje ve Španělsku s Katalánskem, s Basky. Barcelona je největší, nejpopulárnější město ve Španělsku. A Baskové se domnívají, že to ve skutečnosti není Španělsko. „Není to Španělsko, je to Katalánsko. Jsme jiní.“ To znamená, že k tomu musíme přidávat seriózní výchovu, jemné sbližování.

Otázka: Kdo se tomu bude věnovat?

Odpověď: Na světě jsou miliardy lidí bez práce. S jejich pomocí je možné se začít spojovat. Nedá se dělat nic jiného.

A podívejte se, jak mezi sebou bojují v Africe. Doslova pojídají jeden druhého. A obecně je to stejné všude na světě.

Všude na světě všechno směřuje k zostření rasového, třídního a národnostního boje. Usměrňovat je to možné pouze pomocí vzdělání.

Otázka: Nepodaří se to žádnými zákony, zákazy, ničím?

Odpověď: Nijak. Jedná se o citové vzájemné vztahy.

Otázka: Stavíte se k tomu optimisticky, nebo ne? Dospějeme k těmto vzájemným citovým vztahům? Dospějeme k jejich porozumění?

Odpověď: Pouze skrze společný Kořen. Nad všemi náboženstvími, jež rozdělují. Výše veškeré mystiky. Výše všech zákonů. Výše všeho.

Ve společném Kořenu je pouze jeden zákon. Abychom tohoto zákona dosáhli, musíme být všichni společně sjednoceni dobrovolně, hezky. V míře, ve které se sjednotíme, pocítíme náš společný Vyšší kořen a začneme vnímat Vyšší svět.

To je budoucnost světa. Ale kolik dalších etap ještě budeme muset projít, abychom si to uvědomili, je otázkou.

Přeji vám v tom hodně úspěchů!

Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“, 23. 4. 2019

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *