Americký hlas pro jednotu

V předvečer kritických prezidentských voleb v USA svět téměř nedýchá a pečlivě sleduje jakýkoli výsledek, který ovlivní každý centimetr planety. Amerika má jako globální supervelmoc potenciál stát se průkopníkem v oblasti sociální soudržnosti a pozitivně ovlivnit svět. Aby toho bylo možné dosáhnout, ať už vyhraje kdokoli, bude muset upřednostnit jednotu americké společnosti před rozpolceností.

Právě v této době extrémního stresu a tření se Americe naskýtá příležitost k tomu, aby si uvědomila naléhavou potřebu vytvořit model pro budoucí společnost, kde budou lidé vynakládat veškeré možné úsilí k posílení spojení mezi sebou navzájem a pochopí to uvnitř dobrých mezilidských vztahů, této podstaty života, kde je možné odhalit štěstí, vřelost a důvěru.

Stejně jako všechny politické kampaně je americký prezidentský závod krutý, a to se každým dnem zhoršuje. Díky nepřátelství by se vzduch v Americe dal krájet a projevuje se to ve všech oblastech každodenního života Ameriky. Planoucí emoce explodují a vítězí na ulicích, v médiích, na pracovištích, v domácnostech, v podstatě ve všech oblastech americké společnosti. Celkové atmosféře dominuje polarizace.

Podle nedávné Gallupovy studie si šest ze sedmi Američanů myslí, že zpravodajství obecně je do určité míry politicky zaujaté. Je zajímavé, že 69 % dotázaných uvedlo, že „se více zajímají o zaujatost ve zprávách, které ostatní konzumují, než o zprávy jako takové“. Jinými slovy, na základě tohoto průzkumu se Američané přiklánějí ke zdrojům, které potvrzují jejich víru, a nedívají se s otevřenou myslí na alternativní informační zdroje, které vyjadřují opačné názory.

Kritérium pro volbu kandidáta

Pozvednutí se nad vzájemným podezíráním povede Ameriku směrem k pozitivní budoucnosti. Pokud se to nepodaří, Amerika se bude pohybovat vstříc sebezničení a chaosu. Kdyby se mě tedy někdo zeptal, jaké by mělo být hlavní kritérium pro rozhodnutí, kterého kandidáta mám volit, řekl bych, že je třeba analyzovat, kdo nabízí komplexní plán, jak efektivně řídit zemi k úspěšnému pokrytí jejích základních potřeb.

Ale nad jakoukoli jinou úvahou by otázkou za milion měla být otázka, který kandidát na příštího amerického prezidenta se snaží – nejen slogany nebo hezkými slovy – o sjednocení nad nekontrolovatelným rozdělováním a plánuje v Americe vybudovat nad prudkým nepřátelstvím soudržnou společnost. Odpověď na tuto otázku především ilustruje, jakým směrem se Amerika vydá na cestě k budoucnosti.

Příležitost vytvořit model pro budoucí společnost

Národy nepotřebují dlouhé a bolestivé cesty k dosažení dobrého stavu. Když společnost začne přemýšlet a jednat ve prospěch sjednocení všech lidí, může být průkopníkem pozoruhodné pozitivní transformace. Pokud bude zahájena vzdělávací kampaň ke zvýšení povědomí veřejnosti, která lidi bude učit, jak organizovat a budovat společnost založenou na vzájemné odpovědnosti, přechod od nenávisti k mírovému soužití nad různými pohledy a přesvědčeními bude úspěšný a hladký.

Tento cíl spočívá v odlišném kolektivním vědomí, které překonfiguruje mezilidské vztahy směrem ke vzájemnému prospěchu, od vykořisťovatelských k ohleduplným, od polarizace ke vzájemné spolupráci. Jak se to děje s různými orgány v těle, když spolupracují na vzájemném doplňování pro správné fungování celku, stejně tak se rozdílné frakce americké společnosti musí naučit povznášet nad svými rozdíly v zájmu harmonických vztahů a zdravého národa.

Právě v této době hlubokého utrpení a tření se Americe naskýtá příležitost uvědomit si naléhavou potřebu vytvořit model pro budoucí společnost, kde lidé vyvinou veškeré možné úsilí k posílení jejich vzájemného propojení, pochopí to uvnitř dobrých mezilidských vztahů, podstaty života – a štěstí, vřelost a důvěra budou odhaleny.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *