Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Naše duše, „já“ každého z nás, se nachází ve svém dokonalém stavu od okamžiku, kdy Stvořitel v průběhu našeho tvoření rozhodl, jaké by „já“ mělo být. Tento stav může být definován jako stav absolutního klidu (protože každé hnutí je způsobeno touhou dosáhnout dokonalejšího stavu) a absolutního potěšení (protože touhy, které v nás Stvořitel stvořil, se naprosto uspokojují).

K dosažení tohoto stavu musíme získat touhu toho dosáhnout, tudíž zatoužit změnit svá současná přání za dokonalá, altruistická. Žádná alternativa neexistuje. Toto říká Stvořitel: „Pokud ne na základě vašeho přání, pak nad vás Já postavím kruté vládce, kteří vás donutí se ke Mně vrátit násilím.“

V jednom člověku, v každém z nás, současně existují dva stavy – náš současný a náš budoucí, dokonalý stav. Nyní však prožíváme pocit pouze toho přítomného. A přejít do „budoucího“ stavu je možné v okamžiku – změnou naší přirozenosti z egoistické, materiální, na altruistickou, duchovní. Stvořitel může vytvořit takový zázrak v každém z nás v jakémkoliv příštím okamžiku, protože tyto dva stavy existují současně, pouze nyní vnímáme jen jeden z nich, ale dokonalý, paralelně existující necítíme (třebaže se v něm nacházíme), protože s ním nejsme v souladu vlastnostmi – přáními, jak říká Stvořitel: „Nemohu ‚Já‘ a vy existovat na jednom místě,“ neboť jsme k sobě navzájem protikladní svými přáními.

A proto má každý z nás dva stavy, nebo jak se tomu říká v kabale, dvě těla.

Úryvek je z knihy Michaela Laitmana: Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením (3. díl)

Pokračovaní následuje.

Knihu v češtině je možné zakoupit zde v tištěné formě a zde e-knihu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *