Otázka je přání, které je třeba naplnit

Z rozhovoru s Michalem Laitmanem: “Co je to „otázka“?

Otázka je přání, které je třeba naplnit. Jakmile se ve vás objeví touha, musíte ji naplnit Světlem.

Kde se v člověku objevuje otázka? Přece ji sám nevytváří.

V člověku se otázky rodí z Rešimot – z vnitřních informačních záznamů, které vyžadují, aby byly zrealizované.

Řekněme, že existuje nějaký druh informačního záznamu, který tě tlačí, abys ho realizoval. Tato potřeba jeho realizace se nazývá otázkou a samotná realizace je tvůj čin. A když je informační záznam zrealizován, naplněn a stává se trojrozměrným pocítěním tvého světa, pak je to odpověď.

Lidé velmi často slyší, jak někdo jiný vyslovuje jejich otázky, a žasnou: „Jak je možné, že někdo položí moji otázku a Vy na ni odpovídáte?“

To se děje proto, že mezi těmi lidmi, kteří mají stejné zájmy, existuje spojení – jsou připojeni ke stejnému informačnímu poli. Proto mají stejné otázky. Je to přirozené.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *