Co udělal Einstein tak skvělého, že to pomohlo lidstvu?

Einstein pro náš prospěch neudělal nic. Mimo jiné pomohl sestrojit atomovou bombu a také nám oznámil, že v našem světě existují věci, kterým nedokážeme porozumět. Bylo by lepší, kdyby on a ostatní jaderní fyzici nedělali nic. Bez jaderné energie a zajisté také bez atomové bomby se obejdeme. Přes všechnu chválu, které se Einsteinovi dostává, nepotřebujeme to, co nám přinesl.

Obecně si myslím, že věda 20. století nepřinesla lidstvu žádný užitek. Nechci popírat její úspěchy, protože věda toho dokázala poměrně hodně. Problém je v tom, že se naše vědecké objevy a úspěchy obrátily proti nám.

Opravdu už nepracujeme tak tvrdě jako v minulosti. Vyrobili jsme si nejrůznější zařízení a nástroje, které nám poskytují více volného času. Ale co s tím větším množstvím volného času děláme? Připravujeme si stále více starostí a problémů a stále více vyčerpáváme přírodní zdroje Země.

Úsilí o vytvoření lepšího světa

Nezdá se mi, že by výsledkem našeho vědeckého pokroku byli šťastnější lidé. Dříve se lidé mnohem více emocionálně a mentálně věnovali konstruktivním činnostem. Dříve jsme trávili více času poslechem kvalitních hudebních děl, návštěvou divadel a četbou dlouhých románů a jiné literatury. Dnes jsou lidé mnohem méně pozorní. Se skloněnou hlavou prohlížíme mobily a bezduše scrollujeme na sociálních sítích.

Prožíváme mnohem více depresí, úzkosti, stresu, jsme osamělí, zneužíváme drogy a pácháme více sebevražd než kdykoli předtím. Může vzniknout iluze, že jsme šťastnější, protože nemusíme pracovat tak tvrdě jako v minulosti, ale vidíme, že méně práce a více volného času neznamená více štěstí.

Ačkoli Einstein upřímně usiloval o vytvoření lepšího světa, myslím si, že on a mnozí jemu podobní nepřišli na to, co je třeba udělat, abychom byli šťastnějšími lidmi.
To vše říkám navzdory tomu, že mám rád vědu a podporuji ji. Problémem vědy není věda sama o sobě, ale její propojení s lidským egoismem, kdy chceme vědu využívat k tomu, abychom ostatní ovládali, přemohli, manipulovali a vykořisťovali. Tato egoistická vlastnost člověka zvrátila Einsteinovy objevy ve výrobu atomové bomby.

Aby věda lidstvu prospěla

Poselstvím zde tedy není zlikvidovat vědu, ale že bychom ji měli rozvíjet poté, co napravíme lidské ego. Nejprve musíme napravit sami sebe, tj. naučit se otočit svůj vrozený záměr dělat vše ve vlastní prospěch na úkor druhých a přírody, jinak budeme vědu a jakoukoli inovaci nakonec využívat ke své škodě.

Kdyby to bylo možné, rád bych se vrátil do Einsteinovy doby a místo rozvíjení vědy bych zavedl vzdělávání zaměřené na spojení, které by nás vedlo k nápravě lidského ega. Vědu bychom měli rozvíjet teprve poté, co vytvoříme systémy pozitivních vztahů mezi sebou navzájem, vztahů, které budou nadřazeny našim vrozeným touhám využívat a zneužívat druhé.

Věda by pak lidstvu prospěla. V důsledku vzdělání, vedoucího ke spojení, bychom začali pociťovat lidstvo jako svou rodinu. Náš výzkum by pak nikdy nevedl k výrobě zbraní a atomové bomby, které slouží k masovému ničení a způsobují lidem jen starosti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *