Pořádná facka na uklidnění

Nepovažuji virus za nemoc, považuji ho za lék. Léčebný proces musí začít přehodnocením našich životů. Nejnovější varianta viru obrací na ruby vše, co jsme dosud věděli o zvládání pandemie. Je mimořádně nakažlivý, většinou má mírný průběh a zdá se, že před ním nechrání žádná vakcína. Stručně řečeno, vzal dva roky nevídaného úsilí a bezkonkurenčních investic a zcela je znehodnotil. Je to přesně ta facka, kterou jsme potřebovali, abychom se probudili ze svých iluzorních snah o zachování dosavadního způsobu života. Namísto vedení předem prohrané války bychom měli dát hlavy dohromady a vytvořit bezpečnější a klidnější způsob života.

Nepovažuji virus za nemoc, považuji ho za lék. Léčebný proces musí začít přehodnocením našich životů: čeho chceme dosáhnout, co nás učiní šťastnými, co má v našem životě skutečný smysl, a jak vybudovat společnost, kde lidé nebudou podkopávat sny druhých, ale naopak je budou podporovat, aby si své sny mohl splnit každý, a ne pouze pár vyvolených na úkor všech ostatních.

To, že virus narušuje náš dosavadní způsob života, je dar přírody lidstvu. Utápěli jsme se v pýše a nyní se ukázalo, kde jsou naše hranice. Není nic zdravějšího než znát pravdu. Pokud znáte pravdu, můžete na jejím základě začít vytvářet něco lepšího. Pokud však nevíte, kdo jste a kde žijete, vše, co uděláte, se zvrhne a ztroskotá.

Ve skutečnosti jsme svědky rozpadu našeho starého způsobu života. To, že ho příroda ničí, je důkazem, že byl neudržitelný. Pokud budeme chytří, dáme si říct a nebudeme se snažit dostat tam, kam nás příroda nepustí.

Vlády již utratily biliony dolarů na záchranné balíčky a další podpůrné programy. Mohou v tom pokračovat a využít toho, že milióny lidí každý měsíc opouštějí svá zaměstnání, k zavádění celostátních, a dokonce celosvětových programů, které lidskou společnost znovu postaví na nohy. Na všech úrovních – osobní, společenské, národní i mezinárodní – bychom měli přehodnotit strukturu naší společnosti a naše vztahy s ostatními.

Věda tento virus neporazí. Mutuje rychleji, než vědci dokáží vyvinout vakcíny nebo léky. I kdyby vědci dokázali každých několik měsíců vyvinout nové vakcíny, co je to za život, když musíte třikrát ročně dostat posilovací injekci proti nové variantě?

Kdo je tu skutečným vládcem

Horší je, že tyto viry si vytváříme sami. Jsme v podstatě chodící a mluvící pytle plné mikrobů a je jich tolik, že o nich nevíme, dokud se nestanou patogenními. Když si vezmete četné případy výletních lodí, jejichž posádky a hosté jsou plně očkováni, a přesto opakovaně trpí nákazou, a (naprosto bizarní) případ polární výzkumné stanice, jejíž posádka je kompletně očkována, často kontrolována, je v karanténě a nachází se na severním pólu, stovky kilometrů od ostatních lidí, a přesto dvě třetiny z nich náhle onemocněly covidem, uvědomíte si, že virus je v nás, nikoli mimo nás, a právě zde je třeba najít lék.

Tím prvkem v nás, který je škodlivý a generuje každý škodlivý prvek v realitě, je náš postoj. Náš hrubý a vykořisťovatelský přístup ke všemu a všem kolem nás způsobuje, že všichni jsou nemocní. Pokřivuje každou úroveň reality a mění ji z vlídné na zhoubnou.

Když se podíváte na jakoukoli jinou část přírody, zjistíte, že žádná z nich není zlá, nepřející nebo zlomyslná. Všechny části přírody fungují přesně tak, jak je příroda stvořila. My jsme jediným prvkem, který vědomě usiluje o to, aby si bral více, než potřebuje, aby upíral druhým to, co potřebují, a to nikoliv proto, aby uživil sám sebe, ale pro radost z toho, že druzí trpí, a pro pocit nadřazenosti.

Protože chceme všem ukázat, že jsme tady pány, příroda nám ukazuje, kdo je tu skutečným vládcem. Z tohoto důvodu, dokud neskloníme hlavu a nesrovnáme se se všemi ostatními prvky přírody, ta nám bude i nadále násilně a bolestivě „vysvětlovat“ pravdu.

Až se přestaneme chovat krutě, už nás příroda nebude týrat. Až nebudeme toužit po ubližování druhým, nebudeme nám příroda ubližovat. Pokud budeme usilovat o klidný a příjemný život se všemi kolem nás, přesně takový život budeme mít. To je poučení od přírody pro lidstvo.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *