Šálek kávy otrávené nenávistí

Jednou se mi stala taková věc: objednal jsem si v kavárně šálek kávy. Prodavačka však tuto kávu připravovala s takovou nenávistí a neochotou, že když mi ji podávala, abych ji vypil, nebyl jsem toho schopen, jako by byl přede mnou šálek jedu.

Rád bych zaplatil za kávu a vypil ji, ale ona se ke mně chovala s takovým opovržením, že jsem si uvědomil, že z jejích rukou nemohu nic přijmout – jako by to byl jed.

Co se stalo?

Kdybychom věděli, že právě v tom spočívá zdroj všech našich neštěstí a problémů! Zdá se, že si navzájem dáváme, poskytujeme služby, vyděláváme jeden na druhém, nakupujeme a prodáváme. Ale spolu s tím si navzájem předáváme negativní energii.

Chceme se vzájemně využívat a být k sobě pozorní pouze tehdy, když jeden druhého potřebujeme. Jako ta prodavačka, která se vám chystá dát šálek kávy jen proto, že nemá na výběr.

Cítí se být připoutaná k pultu vězeňskými řetězy, odsouzená dát kávu každému, kdo o to požádá. A opravdu nenávidí tuto kávu a všechny hosty. Vzájemně si tuto nenávist předáváme, a proto všichni trpíme.

Pokud bychom si navzájem uměli sloužit s radostí, byli bychom nejšťastnějšími lidmi na světě. Abychom toho byli schopni, potřebujeme integrální vzdělání pro všechny.

V našem světě není třeba měnit nic kromě záměru, vztahu jednoho k druhému. A pak, když budete někomu podávat šálek kávy, můžete potěšit všechny: prodávajícího i kupujícího. A vyléčili bychom jeden druhého ze všech nemocí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *