Co je skrytým motivem za slibem G7 poskytnout vakcíny proti covidu chudým zemím?

Na závěr nedávného summitu skupiny G7 ve Velké Británii se účastníci zavázali věnovat jednu miliardu vakcín proti covidu chudým zemím. Podle BBC je toto velký krok k imunizaci celého světa. Britský premiér Boris Johnson, jehož země předsedala tomuto summitu, konstatoval: „Svět od nás očekává, že odmítneme některé sobecké a nacionalistické postoje, které provázely počáteční globální reakci na pandemii, a že veškerou diplomatickou, ekonomickou a vědeckou energii nasměrujeme k tomu, abychom covid nadobro porazili“.

Upřímně řečeno, pochybuji, že starost o svět je pro skupinu G7 prioritou. Chápu, proč by chtěli utišit nebo nějak zkrotit pandemii, ale nemyslím si, že je to z pocitu viny kvůli jejich předchozímu jednání nebo že by najednou změnili svůj přístup. Také si nemyslím, že by navzdory existenci vakcíny byla pandemie na ústupu. Možná už nevypukne tak explozivně jako před tím, ale bude nás zneklidňovat ještě dlouho.

Není tomu tak, že bychom se měli obávat covidu, lidstvo se potýká s nesčetnými trvalými hrozbami a covid z nich není nejhorší . Vezměme si například HIV, ten je tu neustále a stále nás děsí, ale naučili jsme se s ním žít. Otázka, kterou bychom si měli položit, nezní, proč nedokážeme vyhladit tyto choroby, ale proč se vůbec objevují. Je to jako by se nám příroda snažila něco říci, ale my odmítáme poslouchat. Tak to zkouší jinými cestami a v jiné síle, aby získala naši pozornost.

Uzdravte nenávist

Když konečně uslyšíme, uvědomíme si, že zpráva od přírody je velmi jednoduchá: „Přestaňte ohrožovat přírodu i sebe navzájem.“ Vaše vzájemné vykořisťování a zneužívání přírody ničí všechno, pro co jste museli tak tvrdě pracovat, abyste to vybudovali, i vše, co vytvořila příroda. A pokud to zničíte, zničíte i sebe. Před několika desetiletími byla slova o klimatických změnách považována za podvržená, nebo přinejmenším za inovativní a avantgardní. Dnes je to mainstream. A to nemluví v náš prospěch, ale spíše ukazuje, jak málo jsme udělali pro vyřešení tohoto problému.

Ve skutečnosti nejsou klimatické změny naším opravdovým problémem. Problémem je „klima“ mezi námi. Pokud ho vyřešíme, vyřešíme i vše ostatní, včetně klimatických změn, covidu, HIV a všech ostatních problémů. Atmosféra mezi námi způsobuje, že znečišťujeme vodní zdroje, nutí nás vést proti sobě války, které se vyhrávají pomocí armády nebo ekonomie. Jsme ochotni vyčerpat půdu, abychom zotročili celé populace, bezdůvodně zvýšit cenu základních potravin a energie a udělat všechno, co by ublížilo našim nepřátelům, kterými jsou v zásadě všichni kromě nás. Jinými slovy, naše vzájemná nenávist je kořenem způsobujícím všechny problémy a covid je jen minoritním symptomem nemoci zvané nenávist. Uzdravte nenávist a vyléčíte všechno ostatní.

Doufám, že se lidstvo v blízké budoucnosti probudí a vezme svoji budoucnost do svých rukou a zavede globální vzdělávací program solidarity, který se bude zaměřovat na sjednocení všech národů. Jeho cílem nebude oslabit národní suverenitu, ovládnout národní ekonomiky nebo jim jinak ublížit, ale zachránit lidstvo před sebedestrukcí.

Skupina G7 sdružuje nejmocnější a nejvlivnější národy světa, může a měla by ukázat příklady takovéhoto kroku. Chovám skromnou naději, že to udělají, ale vím, že musí, stejně jako každý z nás. Obávám se, že druhá možnost je velmi pochmurná a plná agonie. Nechtěl bych, aby naše děti a vnoučata vyrůstaly ve světě, který je mrtvý a plný nenávisti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *