Rozdíly mezi východní a západní civilizací

V současné době neexistují žádné jasně definované kultury. Obecně platí, že východní civilizace jsou více zaměřené na duchovní náboženské hodnoty oproti západním kulturám. Západní kultury se přednostně zabývají otázkami své materiální existence. Proto je mezi nimi zásadní rozdíl.

Ve východních kulturách žijí lidé, kterým velmi záleží na ochraně jejich duchovních hodnot a jsou ochotni za ně bojovat. Západní kultura si naproti tomu obvykle přeje zachovat moderní materialistickou formu, kterou sama vytvořila. V těchto dvou tendencích je velmi obtížné najít společnou podstatu.

Jehuda Ašlag ve svém článku „Rozhodnutí“ pojednává o dvou protichůdných silách v přírodě, které vytvořily hmotný vesmír: „Existuje pozitivní, konstruktivní síla a síla negativní, destruktivní. Svým tvrdým a neustálým vzájemným bojem vytvářejí a dotvářejí veškerou realitu.“

Východní a západní kultury jsou projevem duchovního a materiálního zaměření společnosti. Ve struktuře duše lidstva dochází ke specifickým vzájemným interakcím pozitivních a negativních sil, které vedou k rozvoji vyšších stavů jednoty a vzniku nových stvoření.

Nevíme, jak dlouho bude trvat tento konfliktní stav protikladných sil, ale nemyslím si, že skončí v dohledné době. V budoucím konečném stavu se lidstvo ukáže jako jediná sjednocená entita v dokonalém souladu s přírodními zákony – zjeví se nový harmonický a mírový svět plně prostoupený vznešenou silou lásky, odevzdávání a jednoty.

K dosažení takového stavu je nutné, aby se celé lidstvo propojilo pozitivními konstruktivními vztahy a spojilo se nad svými sobeckými a destruktivními touhami.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *