Smrt neexistuje

Studie: Většina vědců nevěří v posmrtný život. Prof. Robert Lantz však tvrdí, že je schopen pomocí kvantové fyziky dokázat existenci života. Podle teorie biocentrismu je smrt, jak ji chápeme, iluzí vytvořenou naším vědomím.

Věříme, že život spočívá v aktivitě uhlíku a molekul. Dokud jsou aktivní, žijeme, a pak hnijeme v zemi. Lidé věří ve smrt, protože tak byli naučeni, jejich lidská mysl spojuje život s fungováním vnitřních orgánů. Ale život a biologie jsou ústředním prvkem reality, život tvoří vesmír, ne naopak.

To znamená, že lidské vědomí určuje tvar a velikost objektů ve vesmíru. Vše, co vidíte, nemůže existovat bez našeho vědomí. Prostor a čas jsou nástroje naší mysli. Jakmile přijmete tuto teorii, bude vám zřejmé, že smrt neexistuje.

Poznámka: Kabala o tom mluví již od dob Adama. Vnímání světa je subjektivní. Zatím vnímáme existenci prostřednictvím toho, co se nazývá naše tělo, tzn. v našich pěti smyslech. Kabala umožňuje každému člověku vyvinout další smyslové orgány a přes ně pocítit jiný svět, vyšší, než je existence ve zvířecím těle.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *