Síla mysli

Člověk stojí na nejvyšším stupni vývoje rozumu vzhledem ke všem ostatním částem přírody. A proto je schopen zkoumat všechny ostatní úrovně přírody: neživou, rostlinou a živočišnou.

Živočišné a rostlinné buňky, minerály – to vše je nižší než úroveň lidské mysli, a proto je můžeme studovat.

Kámen, rostlina nebo zvíře nemůže před člověkem nic skrývat. Chápu jejich chování, oni však nejsou schopni pochopit mé myšlenky a záměry, protože jsem mnohem chytřejší a rozvinutější než oni. Ale prozkoumat myšlenku druhého člověka je mnohem obtížnější. Vyžaduje to speciální zkoumání, které se nazývá „psychologie“.

Přičemž psychologie není „věda“, protože je pro nás velmi obtížné prozkoumat myšlenku člověka pomocí myšlenky vědce – stejného člověka jako on. Proto není psychologie exaktní věda, nýbrž pouze vychází z předpokladů založených na nahromaděných zkušenostech.

Avšak existuje síla myšlenky, která je vyšší než lidská, a pokud se pozvedneme na její úroveň, můžeme zkoumat lidské myšlení. Princip spočívá v tom, že není možné studovat žádný jev z jeho vlastní úrovně. Neživé nemůže studovat neživé, ale rostlinné neživé – již může.

Aby bylo možné porozumět kojenci, je zapotřebí dosáhnout věku alespoň 10 let. Pak tyto děti budou na různých úrovních vývoje jako zvíře a rostlina, a staršímu bude možné důvěřovat, že dohlédne na mladšího.

Problém člověka tkví v tom, že je jakoby posledním stupněm nad neživou, rostlinnou a živočišnou přírodou, výše níž není nic. Ze své úrovně nemohu prověřovat a zkoumat ani sám sebe, abych pochopil, kdo vlastně jsem. K tomu nutně potřebuji vystoupit na vyšší úroveň, která je pro jednoduchou psychologii nedostupná.

Pokud se však pomocí vědy kabaly pozvednu na úroveň Vyšší síly, tedy společné integrální přírody – vyšší vzhledem k naší běžné „lineární“ přírodě, pak z její úrovně budu moci pochopit motivy jakékoli lidské myšlenky. Budu moci předem určit, zda moje činy přinesou očekávaný užitek, nebo ne.

Co to znamená vystoupit na úroveň vyšší integrální přírody? Jaká mysl se tam nachází?
Na této úrovni se nachází mysl, která nás řídí – systém našeho řízení. Poznáme-li tento systém a začneme přijímat jeho myšlenky, pak zjistíme, co člověk chce, jaká je jeho přirozenost, co ho pohání.

Začneme zkoumat, co si přeje příroda, která nás řídí a kterou nazýváme „Stvořitel“, a jak může člověk jednat v souladu s jejím působením a zákony. Pak také bude schopen prověřovat, zda správně plní její požadavky.

Problém spočívá v tom, že naše mysl není integrální, nezahrnuje celou přírodu, nýbrž je velmi lineární, omezená jako u malých dětí. Člověk pokaždé jedná pouze v jednom omezeném aspektu, a nikoliv na úrovni celého systému vedení a řízení všeobecně. K tomu je nutné studovat vědu kabalu a proniknout do vyšší psychologie.

Věda kabala je ve skutečnosti materialistická psychologie, která musí být prostudována řádně a přímo, aby bylo pochopitelné, že se jedná o úroveň člověka, které je o úroveň vyšší, než je naše běžná. Ve srovnání s touto úrovní můžeme naší současnou úroveň nazvat živočišnou.

Myšlenka, která je vyšší než lidská, je síla Stvořitele. Stvořitel je myšlenka, která zaplňuje veškerou přírodu a spojuje dohromady všechny její části. A proto je to myšlenka jednoty, spojení, integrity. Celý svět je začleněn do jediného systému, a pokud jsem součástí této myšlenky, pak znám minulost, přítomnost a budoucnost, mohu kontrolovat celý systém. Všechny části tohoto systému se pro mě stávají stejně důležité.

Touha, která působí v systému, jehož všechny části jsou vzájemně propojeny, se nazývá Vyšší síla neboli Stvořitel. V míře, ve které se stávám podobným této společné přírodě, se všemi se spojuji a všem dávám, mohu tuto Vyšší podstatu poznat a dokonce ji řídit.
Z úrovně člověka se pozvedávám na Vyšší úroveň, zvanou Stvořitel, a mohu ji zkoumat. Přestože by se zdálo, že je třeba se kvůli tomu pozvednout ještě výše, než je On, mám však možnost Ho postihnout díky síle sloučení, síle lásky. Taková úžasná možnost je dána člověku.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *