Svět bude mnohem lepší!

Myslím, že všechno v našem světě závisí na ženě. Pokud by se dnes ženy chovaly jinak, svět by byl úplně jiný. Vždyť každý muž, ať chce, nebo nechce, vědomě, nebo nevědomě, je veden ženou.

A odpovídá to přírodnímu uspořádání, vždyť žena ztělesňuje Malchut, touhu po potěšení – základ přírody. Proto řídíme svět podle ženské vůle.

Svět by se stal mnohem lepší, kdyby od něho ženy požadovaly, aby byl více stabilní, pravdivý, bezpečný a nenechávaly muže si hrát na války a politiku. Pokud by si ženy došláply na muže: každá na svého muže a také vše organizovaly společně, vznikla by obrovská síla.

Ženy jsou velice významnou silou, vždyť se nenechávají unést fotbalem, alkoholem, rybařením, šplháním po horách. Žena je podle svého charakteru mnohem zralejší než muž, který zůstává malým chlapcem po celý svůj život. Až do konce života se muž nechává unést různými hrami, hokejem, fotbalem, nutně potřebuje přátele, bary. Na rozdíl od ženy je muž jako dítě, nemůže žít bez hry.

Je velmi smutné vidět, že se ženy po celém světě nemohou spojit, aby daly svět do pořádku, učinily ho napravenějším, stabilnějším a přiměly muže, aby se postarali o to, co ženy potřebují. Vždyť jsou věci, které samy ženy nemohou udělat, a od přírody je povinností muže zabezpečit ženám nezbytné.

Je však třeba chápat, že ačkoli mají muži povinnost k ženám, sami neudělají nic, pokud to po nich ženy nebudou vyžadovat ve správné podobě.

Především musí žena pochopit, že je všechno v jejích rukou a že má od přírody právo se obrátit na muže a žádat od něho. A v souladu s přírodou by muž měl ženě vyhovět a obstarat to, co potřebuje: dům, domácí krb, rodinu, jídlo, ekonomickou hojnost. To vše je od přírody povinností muže.

Ale pokud ženy nepožadují, pak jsou muži i nadále dětmi a věnují se svým hrám. Právě to dnes nastalo v lidské společnosti. Vzhledem k tomu, že ženy nežádají od mužů, ti přeměňují celý svět na hru: není třeba mít rodinu, děti, povinnosti, hlavní je, aby nám bylo příjemně a pohodlně.

Vidíme, že kdyby žena nedržela muže v rodině, trávil by veškerý čas v zábavách s přáteli. Problémem je, že požadavky žen k mužům nejsou příliš silné, a proto se svět postupně hroutí.

Velice doufám, že se situace změní, ale myslím si, že změny musí přijít ze strany žen.

Věda kabala říká, že všechno závisí na síle ženy, na ženské části lidstva. Jak tomu bylo v mnohých minulých generacích, kde byly ženy prorokyně a také velmi důležité ženy, které buď přímo, otevřeně, nebo ze zákulisí ovlivňovaly historii.

Žena hraje v historii i v duchovní historii velmi důležitou roli. Je řečeno, že „za každým úspěšným mužem stojí žena“, která ho řídí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *