Ukáže se nakonec koronavirus lékem? Poděkujeme mu?

Kdo by si pomyslel, že by nás izraelské ministerstvo zdravotnictví mohlo vyzvat, abychom se starali o naše bližní? Je vůbec možné si představit, že Izraelec, který obvykle s nikým nepočítá a ve svém srdci se každému posmívá, najednou začne s ostatními zacházet se zvýšenou pozorností? Zdalipak by si někdo pomyslel, že nám lekci, kterou dnes nutně potřebujeme ke zlepšení vztahů, poskytne malý virus nazvaný „Korona“?

Ale vždyť tento virus opravdu dělá zázraky. Po mnoho desetiletí nám Země neúspěšně předávala signály o nutnosti se sjednotit, abychom zastavili poškozování životního prostředí a začali společně chránit naši planetu. Globalizace z nás všech učinila občany světa, konkrétně integrálního světa, ve kterém je vše spojeno do jednoho celku. Ale to nás nepřinutilo „se zastavit a ohlédnout“ – přehodnotit naše egoistické vzájemné vztahy, díky nimž se svět stále víc a více rozpadá.

Dokonce ani ozónové díry, tání arktických ledů, hrozba stoupání hladiny světových oceánů a projevy přírodních kataklyzmat, které jsou jako meč vznášející se nad našimi hlavami, nás nepřinutily se zamyslet, odsunout stranou všechny naše rozdíly a začít se navzájem sbližovat. Stále žijeme jako osamělí vlci.

Ale nyní, když i při mírném nachlazení vzniká podezření na koronavirus, jsme okamžitě připraveni se změnit. Zdraví je nám dražší.

Co nás učí koronavirus?

Koronavirus nám ukázal, jak jsme slabí a nicotní před kolosálními přírodními silami, které nás mohou během mrknutí oka přimět, abychom se ze strachu schoulili v našem koutku. A neřekl bych, že je to tak špatné.

Zaprvé nám to poskytlo představu o skutečném stavu věcí, když jsme trochu srazili korunu aroganci z „koruny stvoření“. A za druhé, díky fyzické vzdálenosti od sebe navzájem budeme hledat blízkost vnitřní. Vždyť člověk je bytost společenská a bez ohledu na to, jak špatně bychom se k sobě navzájem chovali, jeden bez druhého nemůžeme žít.

A kromě toho nám koronavirus ukázal, nakolik je každý z nás osobně zodpovědný za stav celé společnosti, jak úzce jsme propojeni, i když doposud ještě z negativní stránky. Zdraví všech včetně našich blízkých skutečně závisí na tom, jestli nebudeme zanedbávat pokyny lékařů, potřásat si rukama na uvítanou, chodit nachlazení do práce a na veřejná místa. A oni mohou kvůli naší nedbalosti onemocnět a zemřít.

Koronavirus nám také ukázal, jakými hloupostmi se neustále zabýváme, v jakých maličkostech jsme uvízli. Zdálo by se, že nutně potřebujeme někam létat, pořádat mezinárodní sympozia, summity, konference… A nyní jsou prázdná letiště, nikdo již nikam nelétá a vcelku se díky tomu nic nezměnilo.

A pokud pandemie koronaviru ohrožující naše životy potrvá další rok, uvidíme, jak se sníží hromadná výroba nepotřebných věcí a sníží se spotřeba nepotřebného zboží. Staneme se klidnějšími, soustředěnějšími, přestaneme utrácet čas na spoustu zbytečných věcí, které se nám dnes zdají velmi důležité.

Například, nikoho již více ani nenapadne, aby se honil za posledním výkřikem módy, kupoval honosné značkové oblečení kvůli tomu, aby se předvedl před ostatními. Koneckonců, kam by v něm mohl jít, když všichni sedí doma? Nastane éra výroby standartního, pěkného a kvalitního oblečení, které se za pár měsíců neobnosí, protože je pro výrobce výhodné, abychom si neustále kupovali nové.

A po několika letech, když koronavirus zmizí a my si sundáme masky a vyjdeme na ulici, uvidíme, že se nic nezměnilo a svět je stále krásný.

Pozitivní role koronaviru.

Koronavirus dokonce může vést i k ukončení válek. Vždyť jak je možné pokračovat v boji, pokud se zítra ukáže, že už není nikdo, kdo by bojoval? A proč bojovat, pokud už nikoho nezajímá obohacování a lidé jsou plně spokojeni s nevyhnutelným?

Koronavirus tedy může hrát i pozitivní roli, což nás opět přivede k životu, který bude mnohem více v souladu s přírodními zákony. Jestliže budeme konzumovat jen to nezbytné. Nemyslím tím, že musíme žít v chudobě, přežívat o chlebu a vodě. Podívejme se však, jak je vše uspořádáno na živočišné, rostlinné a neživé úrovni přírody. S nadměrnou spotřebou tam nejsou žádné problémy. Dokonce i lev, který zabil jelena, sežere jen tolik, aby se nasytil. A to, co nesežere, ponechá tak a odejde. Nikdy by ho ani nenapadlo zabít několik jelenů najednou. A z tohoto hlediska bychom se měli z přírody poučit.

Pak můžeme změnit existující systém hodnot. Přestaneme se chlubit počtem nul na bankovním účtu. Naopak, s radostí – nikoliv pod nátlakem, ale právě s radostí – tyto nuly poskytneme ve prospěch všech. Protože ve zdravé společnosti je podporováno pouze takové chování, které je nejblíže harmonickým duchovním vztahům.

Ba’al HaSulam, největší kabalista 20. století, v prvním čísle svých novin „Národ“ napsal:
V průběhu generací jsme od přirozené lásky mezi lidmi přešli k umělým vztahům ve státě, které jsou založeny na vzájemné zainteresovanosti. Tento přechod by však rozhodně neměl zredukovat principy, které jsou závazné pro existenci národa. Když každý jednotlivec podmíní své osobní štěstí štěstím celého národa a svůj osobní úpadek jeho úpadkem, pouze prostřednictvím takového spojení může národ nadále existovat.

Do té doby, dokud budeme s naším nadměrným egoismem vyčerpávat přírodní zdroje, bezmezně vyrábět produkty, které jsou z 99 % zbytečné, dokud budou naše výrobní procesy představovat běžící pás, ve kterém uzavírající řetěz vyhazuje výrobky do koše, aby se běžící pás nezastavil, budeme se stále řítit do propasti. Protože je naše činnost v rozporu s přírodními zákony.

Příroda existuje díky rovnováze všech jejích částí.

A my, lidstvo, svými egoistickými vztahy a v důsledku toho nesprávně organizovanými činnostmi tuto rovnováhu neustále narušujeme. Náš egoismus do určitého předělu nezpůsobil příliš velké škody. V poslední době však exponenciálně vzrostl a příroda byla nucena nás na to upozornit zemětřeseními, sopečnými erupcemi, tsunami a koronaviry.

Samozřejmě můžeme tvrdohlavě pokračovat v pokusech prorazit zeď hlavou. Existuje však i jiná cesta – začít studovat zákony přírody a na základě toho pochopit, jaká by měla být správná rovnováha ve vztahu lidstva s okolním světem.

Dnes už vidíme, že náš svět je „kulatý“ – všechno v něm je vzájemně propojené, vše spolupůsobí v naprosté harmonii. Stejně tak by měla být uspořádána lidská společnost: na základě vzájemné sympatie a spolupráce.

A pokud začneme tímto způsobem alespoň uvažovat, již pocítíme změny. Protože myšlenka má obrovskou moc.

Je schopna neutralizovat všechny hrozby včetně hrozby virů. Protože všechny hrozby mají jen jeden cíl – popostrčit nás k jednotě, k dobrým vzájemným vztahům, k pocitu vnitřní blízkosti k sobě navzájem. Jakmile dosáhneme rovnováhy s přírodou, žádné hrozby již nebudou zapotřebí: krize, pandemie, přírodní katastrofy apod.

A dokud nezačneme postupovat tímto směrem, někteří z nás nadále zůstanou v izolaci. Budeme se na ostatní dívat s obavou, vyhýbat se potřesení rukou a pobytu na veřejných místech. Pojďme toto období zkrátit. Pokud s lidmi, kteří jsou k tomu přístupní, začneme projednávat, jak bychom měli změnit naše vztahy, a opravdu je začneme měnit, skutečně tím objevíme nový svět. Uvidíme, jak se náš život rozzáří novými barvami, a na koronovirus si již zítra nikdo ani nevzpomene.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *