Korunní dovolená

Ze strachu z koronaviru se schoulil celý svět. Ekonomika je zamrzlá, hranice jsou zavřené, obyvatelstvo sedí doma, lékaři lomí rukama… Zdá se, že chybí málo a nastoupí všeobecný chaos. Ale podívejme se na situaci z jiného úhlu.

Pohleďte, jak krásná je příroda ve své moudrosti! S pomocí koronaviru doslova zahájila program čištění – od zbytečných hodnot, prázdných zábav, mělkých výpočtů…

Ještě včera, abychom zůstali na místě, bylo nutné běžet ze všech sil. A dnes se ukázalo, že někam běhat vlastně není třeba. A zítra pochopíme, že jsme z velké části nejenže neprohráli, ale naopak, vyhráli ve velkém…

Příroda nám ukazuje, nakolik destruktivní mohou být negativní účinky jednoho mikroskopického viru. A přitom jeho negativitu nelze vůbec srovnávat s negativitou, kterou každou minutu sypeme na sebe navzájem.

Ať už se projevuje jako domácí násilí, agresivita na silnicích, bezcitnost nebo krutost, my sami jsme příčinou mnohem většího počtu úmrtí než koronavirus. Války, teroristické útoky, vraždy… Jenom při dopravních nehodách na světě každoročně zemře více než milion lidí. A nikdo to nějak zvlášť neprožívá. Tragédie, samozřejmě, ale co s tím naděláme, takový je život. Zatímco 10 000 lidí, kteří zemřeli na koronavirus, nás nutí, abychom si předávali informaci o tomto počtu.

Válka, kterou tento virus s korunou proti nám vede, je vlastně psychologickou válkou, nic víc. Ale protože „nepřítel“ není vidět a není známo, kde a kdy zaútočí, tato nejistota nás děsí. A my přijímáme nutnost krajní opatrnosti a zabarikádujeme se doma. Takže máme takovou korunní dovolenou.

Situaci samozřejmě nesmíme podceňovat.

Je nutné dodržovat všechny pokyny lékařů, ale zároveň se pokusme pochopit, co nám chce s pomocí koronaviru říci příroda.

A ona nám říká: „Vztahy mezi sebou jste zkazili natolik, že už nemůžete být nadále spolu. Jinak se prostě navzájem zničíte. Musíte být sami, abyste přemýšleli o tom, jakým způsobem hodláte dál žít, přehodnotili své hodnoty a pochopili, že celý egoistický průmysl zábavy, módy, kultury, cestovního ruchu a dalších věcí, které jste vytvořili, poškodil vás i planetu.

Musíte se zastavit a přejít k racionální spotřebě: jak co se týče přírodních zdrojů, tak i zboží. A hlavní věcí je změnit váš postoj k sobě navzájem a ke světu – od konzumního k pečujícímu a zodpovědnému.“

Tuto práci za nás nikdo neudělá.

Z naší vynucené dovolené můžeme vytěžit maximum.

Až dosud jsme byli podobní loutkám na provázcích – naše ego požadovalo, abychom neustále cítili, že jsme výše než ostatní, a tento požadavek jsme implicitně plnili a vymýšleli si kvůli tomu nové prostředky.

Koronavirus nám náhle dal svobodu. Každý člověk má možnost se na sebe podívat z jiného úhlu. A pochopit, co jej vede a kam jde.

Dnes jsme navenek omezeni a izolováni jeden od druhého. Ale uvnitř jsme absolutně svobodní a nic nám nebrání v uvažování o tom, jak bychom mohli změnit naše vztahy, postoje, jak dosáhnout vnitřní blízkosti s přírodou. To nám umožní pochopit, kam nás vede, uvědomit si vznešenost jejího plánu a stát se s ní při realizaci tohoto plánu rovnocennými partnery.

Nemusíme spěchat, abychom našli okamžitá řešení. Dnes už se nemusíme nikam honit, pojďme se prostě zamyslet. Ponoříme se do svých myšlenek. A v těchto myšlenkách vše pochopíme.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *