Permakrize je předzvěstí skutečné krize

Britský slovník Collins Dictionary zvolil slovo „permacrisis“ slovem roku 2022. Slovo „permakrisis“ označuje „delší období nestability a nejistoty“. Je to jedno z několika slov, která Collins zdůrazňuje v souvislosti s probíhajícími krizemi, mezi něž patří politická nestabilita, válka na Ukrajině, změna klimatu a zvyšující se životní náklady. Podle mého názoru se ještě nejedná o krizi, ale spíše o přípravu na následující události. Skutečná krize je ještě několik let vzdálená, ale pád do ní již dávno začal.

Krize nejsou nevyhnutelné. Mohli jsme jim zabránit, kdybychom se pro to rozhodli. Protože však sledujeme pouze své vlastní zájmy, nemůžeme se dohodnout na komplexních řešeních. Až však vypukne skutečná krize, nebude mezi námi dělat rozdíly a zasáhne všechny.

Prozatím lidstvo, nebo alespoň jeho dobře prosperující část, ta, která může zabránit pádu lidstva do propasti, ve skutečnosti netrpí. Na obzoru vidíme mraky, ale protože nejsme bezprostředně ohroženi, v klidu očekáváme, že nás bouře obejde. Kam jdeme? Nikdo neví, ale k ničemu dobrému to nepovede.

Sjednotit se a spolupracovat

K řešení krizí nepotřebujeme zvláštní znalosti ani zvláštní dovednosti. Nepotřebujeme mnoho peněz. Jediné, co potřebujeme, je ochota sjednotit se a spolupracovat na realizaci našich předsevzetích. Už samotný zážitek ze společných setkání něco změní. Protože rozdělení znamená problém, soudržnost znamená řešení. Bohužel nejsme schopni nebo ochotni se dohodnout, raději se necháme unášet proudem. Musíme si však uvědomit, že proud vede k vodopádu.

Nedá se říci, že bychom byli nějak zvláště vyčerpaní ze vzdorování krizím, které lidstvo postihly. V lidské povaze je čekat na poslední chvíli, lpět na známém a doufat v obrat k lepšímu. Nejsou však žádné obraty k lepšímu, protože „lepší“ pro nás znamená „nejlepší pro mě“, zatímco existence podporuje to, co je nejlepší pro všechny.

Kdyby nám záleželo na druhých a chtěli bychom zlepšit život všech, přizpůsobili bychom se realitě a odstranili tak všechny krize. Naše osobní a lokální krize by zmizely, stejně jako by zmizely všechny krize kolem nás, protože všechny vznikají, jak jsme právě napsali, z neústupnosti, z tvrdohlavosti.

Permakrize tedy nemá nic společného se změnou klimatu, lokální válkou nebo inflací. Je to důsledek sebelásky. Když přestaneme využívat situaci jen pro sebe a začneme hledat způsoby, jak pomoci všem, pomůžeme i sami sobě a permakrize se změní v trvalý mír a dlouhotrvající spokojenost.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *