Nikdy nepřerušujte dialog se Stvořitelem!

Úryvek z knihy „Dosahování Vyšších světů“.

Duchovní je to, co je věčné a co z vesmíru nezmizí ani po dosažení konečného Cíle. Egoismus – to znamená všechny prvotní vrozené touhy člověka, celá jeho podstata – se nazývá materiální, protože po napravení zmizí.

Existence duchovního „místa“ není spojena se žádným prostorem. Závisí pouze na vlastnostech duchovního objektu. Proto všichni, kteří zlepšením svých duchovních vlastností tohoto stavu dosáhnou, vidí (cítí, chápou) totéž.

Všichni, kteří postihnou některou ze 70 úrovní každého duchovního světa, vidí to, co vidí všichni, kteří se na této úrovni nacházejí.

Z toho je možné pochopit, že když mudrci popisují: „tak řekl Abrahám Izákovi“, prostě se nacházejí na stejné úrovni jako Abrahám a chápou, co musel Izákovi říci, protože v tomto stavu jsou jako sám Abrahám.

A všechny komentáře k Tóře jsou napsány stejným způsobem, každým z jeho úrovně porozumění. A každá ze 70 úrovní je objektivně existující a všichni ti, kteří ji postihnou, vidí totéž. Stejně jako všichni, kteří žijí na tomto světě a nacházejí se na jednom konkrétním místě, vidí stejný obraz okolního prostředí.

Kniha v prodeji zde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *