Kniha je systém spojení se společnou duší

Duchovní kniha je systémem propojení vlastní duše se společnou duší. Tedy s tím, co existuje v přírodě, s celým systémem vesmíru, s celým společným stvořením.

K rozbití tohoto stvoření došlo záměrně, abychom se od něj odpojili a sami se začali připojovat. V procesu přilnutí se začínáme přizpůsobovat tomuto společnému systému – Stvořiteli, a začínáme se napravovat, požadovat změny.

Když procházíme nápravou sebe sama, začínáme chápat, v jakém systému jsme kdysi existovali, a pak jsme z něj byli záměrně odpojeni a vyhozeni, abychom se mu postupně přizpůsobovali a tím ho nejen pochopili, ale také ho začali řídit.

Duchovní kniha je systémem spojení a postupného dosahování rovnováhy, protože spojení se uskutečňuje na základě vyrovnávání vlastností. Stejně jako v našem světě, když dva spolu mluví, musí se na sebe naladit jako vysílač a přijímač, kde na obou stranách musí být stejná zařízení, aby si vzájemně rozuměli, tak i zde: moje duše musí rozumět systému společné duše.

Do jaké míry mezi nimi existují společné vlastnosti, do té míry probíhá mé spojení se společnou duší, společným stvořením.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *