Na čem závisí deeskalace izraelsko-íránského napětí

Nemyslím si, že Izrael má s Íránem problém. Myslím, že problém máme jen lidé Izraele sami se sebou. Problém je v tom, že izraelský národ nezná svůj osud a svůj účel.

Úlohou izraelského národa je sjednotit se nad našimi rozdíly a šířit metodu a příklad jednoty do celého světa.

Způsob, jak toho dosáhnout, je, jak je psáno: „Miluj bližního svého jako sebe samého“, abychom takových vztahů dosáhli mezi sebou navzájem a pak také s jinými národy.

Tragické události ze 7. října 2023 probudily mezi izraelským lidem jednotnějšího ducha. Mnoho lidí se vzájemně podporovalo, stali se uvědomělejšími a pomáhali si. Bohužel však setkání tváří v tvář velké ráně není základem jednoty, kterou izraelský národ potřebuje.

Základem jednoty, kterou izraelský národ potřebuje, je, aby se duch vzájemné lásky, podpory a povzbuzení stal každodenní realitou, nejen tou, která se objevuje po krizích. Až do 7. října byl lid Izraele celý rok zmítán nepřátelstvím a rozpory. Je nemožné, abychom žili s takovou nenávistí.

Máme naději, že pochopíme, že naše existence závisí pouze na naší jednotě. Nezáleží na těch, kteří nás ohrožují, ani na jakémkoli jiném národě či skupině, ale pouze na naší jednotě nad našimi vlastními rozdělujícími snahami.

V reakci na íránské hrozby a plány na oslabení Izraele bychom měli posílit naši jednotu – více o ní diskutovat a dosáhnout společného porozumění, že naše jediná naděje spočívá v naší jednotě, kterou musíme podle toho neustále zvyšovat.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *