Čo znamená jednota?

Jednota je nová realita, o ktorej nemáme ani potuchy. Je to doposiaľ nepoznaná a nedocenená forma reality s duchovnými vlastnosťami lásky a odovzdanosti. Keď budeme mať túžbu zjednotiť sa s ňou a žiť v nej, začneme objavovať nový a odlišný rozmer existencie. Je to, akoby sme sa ocitli na inej planéte. K tejto jednote však nedospejeme zmenou miesta našej fyzickej prítomnosti, ale objavením novej vnútornej kvality lásky a odovzdávania.

Jednota teda neznamená len vzájomné spojenie, dobré vzťahy alebo pocit bezpečia, ktorý prináša spoločnosť iných ľudí. Jednota skôr znamená rozvoj novej kvality, ktorá pre nás v našom svete ešte neexistuje. Ak budeme mať túžbu túto vlastnosť získať, objavíme ju a dostaneme sa do stavu harmónie so zákonmi prírody, ktoré sú v podstate zákonmi lásky, láskavosti a spojenia. Jednota medzi nami a prírodou sa odhalí v našom rozume a pocitoch.

Hoci ľudia všeobecne považujú jednotu za dôležitú, stále ju nevnímajú na takej významnej úrovni, akú v skutočnosti má. Dosiahnutie stavu jednoty je cieľom ľudského života a je v našich silách ho dosiahnuť. Na tému dosiahnutia takejto jednoty bolo napísané: „Budeme konať a budeme vypočutí.“ To znamená, že musíme vynaložiť určité úsilie na zjednotenie a tak môžeme dospieť ku skutočnej žiadosti o jednotu, ktorá sa nazýva „modlitba“. Spoločná modlitba nás privedie na vyššiu úroveň nášho budúceho zjednoteného stavu.

Jednota nad rozdelením

Ľudstvo sa neustále vyvíja smerom k tomuto stavu jednoty a tento stav bude odhalený všetkým. Novou pravdou, ktorá sa prejaví v ľudskej jednote, bude duchovná kvalita lásky a odovzdanosti. Keď sa tieto vlastnosti objavia v našom vzájomnom zjednotení, dôjde k odhaleniu duchovnej existencie v rovnocennosti formy vo vlastnostiach lásky a odovzdania sa.

Je pre nás ťažké uveriť, že ľudia, ktorí sa od seba v toľkých ohľadoch líšia, by nakoniec mohli dosiahnuť stav jednoty. Jednota sa však rodí predovšetkým nad rozdelením, odlišnosťami, protikladmi a vnútorným odcudzením.

Bez ohľadu na to, čo nás v našich vrodených túžbach rozdeľuje a rozdeľuje, musí byť nad tým všetkým spoločná túžba po jednote. Čím viac zameriame svoju pozornosť a budeme konať smerom k jednote nad všetkým, čo nás rozdeľuje, tým viac budeme do nášho sveta priťahovať duchovné sily, ktoré budú na nás pôsobiť tak, aby sa jednota stala skutočnosťou.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *