Příspěvky

Nemožnost existovat v předchozích rámcích

Pozorujeme, že každá další generace více usiluje o svobodu, překonává hranice životních omezení, ničí je. Odkud taková tendence pochází?
Read more

Proč mají dobří lidé tvrdý osud?

Proč je dobrým, spravedlivým a čistým lidem dán tvrdý osud, zkoušky, spojené s koronavirem a všemi podobnými událostmi, zatímco špatní lidé nejsou tím, co se děje ve světě, vůbec ovlivněni!?
Read more

Žena 21. století, č. 3

Duchovní válka za mír

Pouze ženy, jež se spolu spojí, mohou změnit situaci ve světě a obnovit v něm pořádek. Ale bohužel se ženy neprojevují dostatečně aktivně. Každá země má zákony, které umožňují ženám požadovat přístup k vedení, aby mohly řádně organizovat život v zemích.

Ženy obvykle bojují za svá vlastní práva, za rovnost, a to je jako rodinná šarvátka v kuchyni. Já však hovořím o duchovní válce. Žena musí pochopit, že toto je teď nejdůležitější, a musí k tomu přimět, zavázat celý svět, stejně jako matka podněcuje své děti, aby studovaly, uklízely po sobě, chodily do školy, myly se. Roli žen je třeba vidět takto – jako matky lidstva.

Celý svět očekává, že žena začne správně plnit svou roli a přiměje všechny, aby si uvědomili a pochopili duchovní cíl světa. Spojíme-li se navzájem ve správné formě, pak umožníme Vyššímu světlu, Vyšší síle přírody, aby do nás vstoupila a začala s námi pracovat. V tom spočívá role ženy, role matky.

Ukazuje se, že je nutné, aby boj nebyl veden za práva samotných žen, ale za jejich možnost ovlivňovat společnost. Ženám chybí znalosti, spojení, organizace. Pokud se chtějí pozvednout, budou se muset hodně učit a v souladu s tím se správně spojit, seznámit se se svou misí a s patřičnou moudrostí a citem své poslání realizovat.

Neexistuje žádné jiné východisko stejně jako u dítěte, které se nechce učit.

Pro ženu to není snadné, vždyť si v průběhu historie zvykla zůstávat ve stínu. Zde pomůže pouze správné vzdělání. Je třeba začít menšími rolemi a z nich se již rozvine seriózní organizace.

Žena je povinna znát program a účel stvoření, etapy, po kterých se pozvedáváme, i to, jak je možné toho dosáhnout. A kromě toho se ženy, které dnes začínají studovat, připravují na to, aby se staly vůdčími osobnostmi společnosti a lidstva.

Musíte mít na paměti, že plníte zvláštní misi a jste povinny být s každým dnem neústupnějšími, vytrvalejšími a připravenými udělat vše pro záchranu lidstva před obtížnými zkouškami, kterým budeme čelit, pokud tuto mimořádnou etapu nezrealizujeme správně.

Jsem si jist, že to dokážete a jsem připraven všem pomoci, jak jen budu schopen.

Přeji vám mnoho úspěchů!

Žena 21. století, č. 1
Žena 21. století, č. 2

Jaký bude svět po epidemii?

Po skončení epidemie koronaviru bude svět jiný, nový. Virus přišel, aby nás očistil od veškerého odpadu. V přírodě není nic škodlivého. Virus vytváří prostor pro dobro.

Read more

Koronavirus – díváme se dopředu

Zdá se, jako bychom se stali účastníky hollywoodského příběhu a sledovali vývoj událostí zevnitř. Budeme schopni pochopit podstatu toho, co se děje, a předvídat rozuzlení?
Read more