Budeme první v nové historii lidstva

Skutečně se dotknout, vyjít si navzájem vstříc můžeme pouze na základě
integrálního vzájemného vztahu. Všechno ostatní nás rozděluje, i když nás to spojuje.

Integrace je v podstatě základním principem, který je nezbytný pro pochopení světa a úspěšné seberealizace v něm. Aby byl náš život příjemný a plodný, je nutné správně spojit všechny části celku tak, aby nebyly v konfliktu, ale doplňovaly jedna druhou.

Na cestě k celku

Všichni pocházíme z jednoho vzájemně propojeného systému. Pomocí jeho řízeného vlivu žijeme a rozvíjíme se. Po tisíciletí lidi poháněl vpřed egoismus, který se zvětšoval od generace ke generaci. Tato síla nás trhala na části, rozdělovala, všechno rozptylovala až do té míry, dokud nepokryla planetu a my jsme zjistili, že nemáme kam před sebou utéct.

Zde se projevuje celá důležitost integrace v jejím kabalistickém pojetí. Dosud jsme nemotorně skládali části celku, odřezávali jsme to, co se nám zdálo zbytečné, nevnímali mezery a odhazovali části, pro které jsme nenalezli místo. V kabale neexistuje nahodilost – integrace není jen spojení částí, ale také jejich vzájemné propojení. Není to pouze mozaika, ale puzzle. Všechny rozdíly a rozpory mezi námi, všechny nerovnosti a ostré úhly jsou počátečními podmínkami pro sblížení, odvrácenou stranou velkého obrazu.

Dnes, když jsou kousky světového puzzle před námi náhodně rozházené, přišel čas k použití metodiky, která je všechny umístí na svá místa, integruje, vzájemně zapojí a vytvoří naprosto originální celek se stejnými příležitostmi, stejnou odpovědností a stejným vzájemným odevzdáním.

Vždyť doplňování – právě to je odevzdávání, péče o ostatní, o společnost, ve které jsou všichni dostatečně rozvinutí, aby se navzájem otevírali jeden druhému a pozvedali nad rozdělením. Pouze tímto způsobem, vytvořením integrálního prostředí a propojením, si zajistíme dobrou budoucnost. Vzájemná závislost není žádným prokletím ani trestem. Naopak, nikdo nemůže být šťastný sám. Pokud by se izoloval od světa, nemohl by pro sebe zajistit vše, co potřebuje – zejména v naší době. Potřebujeme se navzájem. Jsme nerozluční.

Poslední generací

Jedinou překážkou na cestě jsme my sami. Uvědomujeme si, že integrace je nezbytná a nevyhnutelná, přesto však následujeme současný směr – přes nekonečné rozbroje až k velkému krveprolití. Vypadá to, jako bychom byli zhypnotizováni procesem rozpadu, zaslepeni egoismem. Nakonec uvidíme jednoduchou věc: rozdíly mezi námi jsou nezbytné a důležité. Není třeba se jich bát, skrývat je, ignorovat je nebo podněcovat. Musíme si je přiznat a pozvednout se nad nimi ke společnému obrazu, ke společnosti, ve které se kontrasty navzájem doplňují, jsou do sebe navzájem zahrnuty a vytvářejí živou, vřelou lidskou jednotu.

Dnes, uprostřed egoistické globalizace, jsou k tomu vytvořeny všechny podmínky. Věda kabala nazývá naši éru poslední generací. Poslední proto, že je již schopna zakončit předchozí vyčerpané paradigma a vydat se integrální cestou. Avšak možnost a realita se ne vždy shodují. Pokud tuto šanci promarníme, naše děti budou čelit stejné výzvě, ale za mnohem drsnějších okolností. Pokud se probudíme a začneme jednat, staneme se prvními v nové historii lidstva.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *