Příspěvky

Budeme první v nové historii lidstva

Skutečně se dotknout, vyjít si navzájem vstříc můžeme pouze na základě
integrálního vzájemného vztahu. Všechno ostatní nás rozděluje, i když nás to spojuje. Read more