Příspěvky

V jedné věci určitě máte pravdu

Otevřený dopis Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu a všem, kteří slyší.

Read more

Drahé ženy!

Využívám tuto příležitost, 8. března – svátek žen, a rád bych vám popřál vše-vše nejlepší. Read more

Úspěch = práce + modlitba

Je třeba mezi sebou ve skupině vybudovat co nejvíce správných vztahů, správných vlastností, Chasadim a nečekat. Vždyť vnitřní Klipa obvykle člověka přesvědčuje: „Počkej a dostaneš všechno. Stvořitel se slituje a pomůže ti.“ Read more