Nekončící úsilí o jednotu

„Kapající voda nevyhloubí kámen silou, ale vytrvalým kapáním“ – přísloví o nekončícím úsilí o jednotu

Obdržel jsem stížnost od Amira na sociálních sítích, který napsal následující: „Michaeli, čím více voláte po jednotě a dobrých vztazích, tím je to horší. A Vy přesto pokračujete dál a dál. Copak nevidíte, že nic nefunguje?“

Rád bych Amirovi položil otázku: Co myslíš, že bych měl dělat? Myslíš, že bych to měl vzdát a jen říct, že už to stačilo?

Nemůžu to vzdát, protože je každý den v našem světě vidět stále větší rozvoj zla – vše je způsobeno lidským egem, které si chce užívat na úkor druhých, a čím více je ego uspokojováno bez záměru milovat, obdarovávat a v dobrém se spojovat, tím více lidé trpí.

Možná namítneš, že pokud nám ego stále více vládne, nebudeme mu v tom bránit a měli bychom nechat tuto generaci na pokoji, a zejména s ohledem na to, že situace je tím horší, čím více usiluji o jednotu. To však není důvod se vzdát a utéct.

Nehodnotím, zda se svět napravuje, nebo více upadá. Prostě vím, že musím pokračovat v šíření znalostí o přírodních zákonech a potřebě pozitivního lidského spojení, které dosáhneme poznáním těchto zákonů. Nevidím žádný důvod k tomu, abych se cítil zklamán a utekl od této práce. Prostě musím pokračovat.

Amir si stěžuje, že uši a srdce lidí jsou před poselstvím o jednotě uzavřené, takže jakákoli snaha o šíření takového poselství se rozpouští jako voda v písku. Všechno má ale přirozený vývoj, svůj začátek a konec, a já tedy věřím, že období rostoucího utrpení, v němž se lidstvo právě nachází, skončí.

Jedno přísloví říká, že kapající voda nevyhloubí kámen silou, ale vytrvalým kapáním. A tak to také je. Musím pokračovat, a to navzdory vlastnímu rozumu, který si stěžuje a tvrdí, že takové úsilí nemá smysl.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *