STUDĒ KABALU

Iedomājies, ka realitāte ir kā izšuvums… Kā būtu, ja tu varētu apgriezt attēlu un saprast visas apslēptās šuves un savienojumus, kuri darbojas zem virsmas?

Kabalas gudrība ir precīza zinātne par apslēptiem dabas spēkiem, tā tiek nodota no paaudzes paaudzē jau vairāk kā 5000 gadu. Īpašākais ir tas, ka šī gudrība paredzēta, lai atklātos tieši mūsdienās, kad cilvēcei tā ir visvairāk nepieciešama.