LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Paldies par Jūsu izrādīto interesi BNEI BARUCH KABALAS AKADĒMIJAI EIROPĀ un LATVIJĀ!

Bnei Baruch Kabalas Akadēmijas Latvijā pakalpojumus sniedz nekomerciāla un bezpeļņas organizācija Aschlag Research Institute-Bildungseinrichtung e.V. (saīsināti: ARI-Bildungseinrichtung e.V.), reģistra adrese: Wasserwerkstraße 33, DE-13589 Berlīne, Vācija, reģistrācijas Nr. VR 27604 B, e-pasts: contact@kabacademy.eu, tālrunis (+371) 29 155 457; (+371) 23 309 883, (turpmāk “Kabalas Akadēmija”).

Kabalas Akadēmijas misija ir radīt atbilstošu vidi Jūsu garīgai attīstībai, sniegt iespēju pilnveidoties un apgūt dabas vispārējo spēku likumus. Neskatoties uz to, organizācija neuzņemas nekādu atbildību par Jūsu personīgajiem sasniegumiem.

Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk “Noteikumi”) reglamentē Kabalas Akadēmijas tīmekļa vietnes (https://kabacademy.eu/lv) lietošanu, aplikāciju un citu Kabalas Akadēmijas sniegto produktu, kā kursu, pasākumu, grāmatu utt., izmantošanu (turpmāk “Pakalpojumi”) . Tā kā starp mūsu Pakalpojumiem var būt programmatūras, kas tiek lejupielādētas Jūsu datorā, tālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē, Jūs piekrītat, ka mēs varam automātiski atjaunināt šīs programmatūras un ka šie Noteikumi tiks piemēroti šādiem atjauninājumiem.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Noteikumus un sazinieties ar mums (contact@kabacademy.eu), ja Jums ir kādi jautājumi. Izmantojot mūsu Pakalpojumus, Jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

KAS VAR IZMANTOT MŪSU PAKALPOJUMUS

Jūs varat izmantot mūsu Pakalpojumus tikai tad, ja Jūs piekrītat šeit aprakstītajam saistošajam līgumam ar Kabalas Akadēmiju un tikai saskaņā ar šeit minētajiem Noteikumiem un atbilstošai likumdošanai. Izveidojot savu Kabalas Akadēmijas kontu un izmantojot Kabalas Akadēmijas tīmekļa vietni, Jums ir jāsniedz precīza un pilnīga informācija, un Jūs piekrītat atjaunināt savu informāciju, lai tā vienmēr būtu precīza un pilnīga. Jebkura veida Akadēmijas resursu lietošana un piekļuve ir liegta personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu.

JŪSU TIESĪBAS

Saskaņā ar Noteikumiem mēs piešķiram Jums ierobežotas, personīgas, neekskluzīvas, nenododamas un atceļamas tiesības mūsu Pakalpojumu izmantošanai. Jūs varat lejupielādēt materiālus no mūsu tīmekļa vietnes tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai, ja vien Jūs nesaņemat rakstisku Kabalas Akadēmijas atļauju citādi izmantot mūsu resursus. Jūs arī piekrītat, ka izveidosiet, piekļūsiet un izmantosiet tikai vienu lietotāja kontu, un Jūs nenodosiet savas piekļuves tiesības un profila informāciju nevienai trešajai personai. Mūsu Pakalpojumu izmantošana nedod Jums īpašumtiesības uz nevienu no mūsu Pakalpojumiem un materiāliem, kas ir aizsargāti ar intelektuālā īpašuma tiesībām.

KURSI

Kabalas Akadēmija patur tiesības atcelt, pārtraukt vai pārcelt jebkuru kursu vai mainīt jebkura kursa saturu vai plānu, vai jebkuru uzdevumu, pārbaužu vai citu novērtējumu skalu.

Dalība kursā vai tā pabeigšana nekādā mērā nesniedz akadēmiskos kredītpunktus. Kabalas Akadēmijai, kursu pasniedzējiem un iesaistītajām institūcijām nav pienākuma tikt kādas izglītības iestādes vai akreditācijas organizācijas atzītiem.

LIETOTĀJA RESURSI

Kabalas Akadēmijas tīmekļa vietne sniedz Jums iespēju dalīties ar Jūsu materiāliem, piemēram, mājasdarbiem, pārbaužu rezultātiem, eksāmeniem, projektiem un citiem Jūsu iesniegtajiem uzdevumiem, forumos sniegtajiem ziņojumiem un tamlīdzīgiem materiāliem (turpmāk “Lietotāja materiāli” un “Materiāli”), ar Kabalas Akadēmijas pasniedzējiem, instruktoriem un / vai citiem lietotājiem. Jūs saglabājat visas intelektuālā īpašuma tiesības un esat atbildīgs par Lietotāja materiāliem, ar kuriem Jūs dalāties.

Daloties ar Lietotāja materiāliem, Jūs nododat Kabalas Akadēmijas rīcībā bezmaksas, pastāvīgu, neekskluzīvu, pasaules mēroga licenci kopēt, izplatīt, modificēt, izveidot atvasinātus darbus, demonstrēt, publiskot un citādi izmantot Lietotāja materiālus. Mēs paturam tiesības izdzēst vai pārveidot Lietotāja materiālus jebkāda iemesla dēļ, ieskaitot Lietotāja materiālus, kuri, mūsuprāt, pārkāpj šeit minētos Noteikumus.

ATSAUKSMES

Mēs atzinīgi novērtējam Jūsu ieteikumus, idejas, komentārus un citas atsauksmes par sniedzamajiem Pakalpojumiem (turpmāk “Atsauksmes”). Iesniedzot jebkādu Atsauksmi, Jūs piešķirat mums tiesības izmantot to bez jebkādiem ierobežojumiem vai kompensācijām. Pieņemot Jūsu Atsauksmi, Kabalas Akadēmija patur tiesības izmantot līdzīgu vai saistītu Atsauksmi, kas tika iepriekš iesniegta vai ko izstrādājuši tās darbinieki, konsultanti vai brīvprātīgie, vai kuri iegūti no citiem avotiem.

DROŠĪBA

Mēs rūpējamies par mūsu lietotāju drošību. Mēs veicam dažādus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu konta un ar to saistītās informācijas drošību. Tajā pat laikā Kabalas Akadēmija nevar garantēt, ka neautorizējušās trešās personas nevarēs uzlauzt mūsu drošības sistēmas un kontroles procesus. Lūdzu, nekavējoties informējiet mūs par sava konta apšaubāmu vai neatļautu lietošanu, nosūtot e-pastu uz privacy@kabacademy.eu.

SATURS

Izmantojot Pakalpojumus, Jums būs iespēja piekļūt un izmantot Materiālus, kurus nodrošina instruktori un/vai citi lietotāji. Kabalas Akadēmija nevar garantēt, ka šādi Materiāli, kā daļa no Pakalpojumiem vai kā citādi, nesaturēs nepieņemamu vai citādi nepiemērotu saturu, vai programmatūru vai citus failus, kas var kaitēt Jūsu datoram, mobilajai ierīcei vai jebkādiem tajos esošiem failiem.

AUTORTIESĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS POLITIKA

Kabalas Akadēmija ievēro mūsu lietotāju, instruktoru un citu trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības un sagaida to pašu no mūsu lietotājiem, kuri izmanto Pakalpojumus. Mēs paturam tiesības apturēt, atspējot vai pārtraukt to lietotāju kontus, kuri pārkāpj vai ir apsūdzēti par citu personu autortiesību, preču zīmju vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.

Kabalas Akadēmija ievēro citu preču zīmju tiesības. Kabalas Akadēmija patur tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, apturēt, atspējot vai pārtraukt to kontu lietošanu, kuri satur Materiālus, kas var maldināt Lietotājus vai kas pārkāpj citu preču zīmju autortiesības.

Ja Jūs uztraucaties, ka kāds var izmantot Jūsu intelektuālo īpašumu vai Jūsu preču zīmi, pārkāpjot autortiesību likumu, lūdzu, rakstiet mums uz adresi contact@kabacademy.eu, un mēs izskatīsim Jūsu sūdzību. Ja mēs uzskatīsim, ka tas ir nepieciešams, mēs apņemamies izdzēst strīdīgos Materiālus, brīdināt personu, kas publicējusi materiālus, un / vai uz laiku vai pavisam apturēt vai atspējot šīs personas kontu.

IZGLĪTĪBA UN PĒTNIECĪBA

Kabalas Akadēmija ir apņēmusies attīstīt izglītības zinātni, un ieraksti no Jūsu dalības kursos var tikt izmantoti zinātniskajos pētījumos, Pakalpojumu atjaunināšanai un attīstībai, kā arī jaunu mācību Materiālu izveidei un izmantošanai. Šo pētījumu interesēs, kursa saturs var tikt mainīts.

Pētījumu rezultāti tiks apkopoti kopējā līmenī. Jūsu personīgā identitāte netiks publiski atklāta nekādos pētījuma rezultātos bez Jūsu viennozīmīgas piekrišanas. Neskatoties uz to, video ar Jūsu piedalīšanos var būt ierakstīts un publiski izvietots Kabalas Akadēmijas tīmekļa vietnē.

PIEĻAUJAMAS LIETOŠANAS POLITIKA

Mēs uzskatām, ka mēs nodrošinām vārda brīvību mūsu Lietotājiem, kā arī akadēmisko brīvību mūsu instruktoriem. Tāpat mēs vēlamies nodrošināt, lai visi mūsu studenti un instruktori justos droši un ērti, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Mēs esam izstrādājuši šīs vadlīnijas, lai nodrošinātu, lai Lietotāji apzinās un ievēro Noteikumus, piedaloties Kabalas Akadēmijas kopienas pasākumos un izmantojot mūsu Pakalpojumus.

Lai gan mēs neizskatām vai nepārraugām Lietotāju sniegtos materiālus regulāri, mēs paturam tiesības izdzēst vai rediģēt nepiemērotus Materiālus vai apturēt darbības, par kurām tika saņemtas sūdzības, kā arī atspējot vai pārtraukt Lietotāja piekļuvi visiem vai daļējiem Pakalpojumam.

Lietotājiem ir aizliegts izmantot mūsu resursus, lai izplatītu materiālus, kas:

– ietver nelikumīgu saturu vai veicina nelikumīgas darbības  vai nodomus veikt šādas darbības. Lūdzu, atcerieties, ka bērni, kas ir jaunāki par 16 gadiem, var izmantot Kabalas Akadēmijas tīmekļa vietni, un mēs nepieļaujam saturu, kas nav piemērots šai vecuma grupai.

– ietver ticamus draudus vai organizē vardarbības aktus. Mēs aizliedzam saturu, kas rada patiesu risku tikt fiziski ievainotam vai radīt īpašuma bojājumu, vai apdraud cilvēku un sabiedrības drošību, vai organizē vai veicina kaitējumu sabiedrībai.

– pazemo citus. Mēs iesakām atstāt komentārus par cilvēkiem un sabiedrības interesējošiem jautājumiem, bet ļaunprātīga vai citādi nepiemērota privātpersonām adresēta informācija nav pieļaujama.

– pārkāpj intelektuālo īpašumu, privātīpašumu vai citas tiesības. Bez tam nepieciešamajām tiesībām Jums ir aizliegts izplatīt Materiālus, piesavināt Materiālus  vai citādi pārkāpt vai nepareizi lietot kāda cita intelektuālo īpašumu. Jums ir pienākums vienmēr minēt autoru, izmantojot trešās personas Materiālus vai publicēt Materiālus ar atsauksmi, ja šie Materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām.

– sūtīt surogātpastu citiem. Ir aizliegts dalīties ar neatbilstošu vai nepiemērotu reklāmu, izplatīšanas vai piesaistes materiāliem.

– neievēro un pārkāpj augstāk minētos Kabalas Akadēmijas Noteikumus.

Lietotājiem ir aizliegts:

– veikt pretlikumīgas darbības, kas pārkāpj vietējos, nacionālos, Latvijas valsts vai starptautiskos tiesību aktus vai pārkāpj kādu no Jums aktuālām līgumsaistībām vai pienākumiem.

– dalīties ar savu paroli, ļaut jebkuram izmantot Jūsu kontu vai veikt citas darbības, kas spēj apdraudēt Jūsu kontu.

– mēģināt piekļūt jebkura cita Lietotāja kontam.

– reproducēt, pārsūtīt, pārdot, vai citādi ļaunprātīgi izmantot jebkādu mūsu Pakalpojumu saturu, ja vien tam nav piešķirta pilnvara.

– piekļūt mūsu sistēmām, kas nav paredzētas būt publiski pieejamas, kā arī izmantot tās, ja vien tam nav piešķirta pilnvara.

– pārtraukt vai apiet mūsu autentifikācijas vai drošības pasākumus, vai citādi pārbaudīt mūsu sistēmu vai tīklu drošības un kontroles procesus, ja vien tam nav piešķirta pilnvara.

– mēģināt veikt izmaiņas mūsu Pakalpojumos.

– mēģināt traucēt vai apdraudēt jebkuru Lietotāju, instruktoru vai tīmekļa vietni, piemēram, sūtot vīrusu saturošu failu, izplatot surogātpastu.

– izmantot mūsu Pakalpojumus, lai izplatītu ļaunatūru.

– nepareizi atspoguļot savu piederību jebkurai personai vai grupai, kā arī viltot savas personas datus.

– veicināt vai palīdzēt veicināt kādu no šajā sarakstā iekļautajiem punktiem.

RĪCĪBAS KODEKSS

Visi studenti, kas piedalās nodarbībās, apņemas ievērot šādu rīcības kodeksu:

– Jūs izveidosiet tikai vienu kontu.

– Jūsu mājasdarbi, eksāmenu atbildes, projektu un citu uzdevumu darbi būs Jūsu personīgais darbs (izņemot gadījumus, kad ir atļauts grupas darbs).

– Jūs nepiekritīsiet veikt mājasdarbus, sniegt eksāmenu atbildes, projektu un citu uzdevumu darbus citiem Lietotājiem (izņemot gadījumus, kad ir atļauts grupas darbs). Tas ietver gan Jūsu rakstiskos darbus, gan arī jebkurus materiālus, ar kuriem kursa instruktori un pasniedzēji ir dalījušies ar Jums.

– Jūs neiesaistīsieties darbībās, kas negodīgi uzlabos Jūsu rezultātus vai negodīgi uzlabos vai sabojās citu rezultātus.

MAKSAS PAKALPOJUMI

Lai gan lielākā mūsu Pakalpojumu daļa ir pieejama bez maksas, Kabalas Akadēmija piedāvā arī maksas Pakalpojumus. Ja nav norādīts citādi, visas cenas tiek noteiktas eiro valūtas vienībā. Jūs esat atbildīgi par maksas veikšanu un piemērojamo nodokļu nomaksu, izmantojot maksājumu mehānismu, kas saistīts ar piemērojamajiem maksas Pakalpojumiem. Kabalas Akadēmija patur tiesības mainīt cenas jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem. Jebkuras izmaiņas, atjauninājumi vai izmaiņas būs spēkā tūlīt pēc to norīkojuma. Mēs apņemamies garantēt preču kvalitātes atbilstību Pakalpojumiem, kas tiek sniegti par maksu. Mēs arī apņemamies ievērot patērētāju tiesības.

MŪSU PAKALPOJUMU IZMAIŅU VEIKŠANA UN IZBEIGŠANA

Mēs nepārtraukti pilnveidojam un uzlabojam savus Pakalpojumus. Mēs varam pievienot vai noņemt funkcijas, vai mainīt prasības, un mēs varam pilnībā apturēt vai pārtraukt Pakalpojumu. Attiecīgi Kabalas Akadēmija jebkura iemesla dēļ var pārtraukt jebkura Pakalpojuma pieejamību. Ja Jūsu maksas Pakalpojuma izmantošana tiek pārtraukta, Jums ir tiesības uz atlīdzību, attiecīgi mūsu Atlīdzības politikai. Jums ir tiesības pārtraukt lietot mūsu Pakalpojumus jebkurā brīdī.

ATLĪDZĪBA

Abonementiem

Jūs varat atcelt savu maksas abonementu līdz 14 dienām pēc reģistrācijas un šādā gadījumā Kabalas Akadēmija Jums piešķirs pilnu atlīdzību.

Jūsu abonementa atjaunosies katru mēnesi, ja vien un līdz brīdim, kad jūs atcelsiet, pārtrauksiet to, vai arī tas tiks atcelts, pārtraukts no Kabalas Akadēmijas puses.   Lai izvairītos no nākamā rēķina apmaksas, Jums ir jāveic abonementa ikmēneša apmaksas atcelšana.

Veicot abonementa atcelšanu, tā iestājas spēkā tekošā mēneša beigās. Līdz mēneša beigām Jums būs iespēja piekļūt Jūsu abonementā iekļautajiem Pakalpojumiem, un Jums nebūs tiesību pieprasīt atlīdzību par šo periodu.

Par maksas kursiem

Jūs varat atcelt savu maksu par kursu līdz 14 dienām pēc reģistrācijas (Jūsu maksājuma par kursu diena) un šādā gadījumā Kabalas Akadēmija Jums piešķirs pilnu atlīdzību. Neskatoties uz to, gadījumos, kad kurss ir pilnībā iziets un kurss tika iesākts ar iepriekšēju viennozīmīgu Jūsu piekrišanu un apliecinājumu, ka Jūs zaudējat savas atlīdzības tiesības no kursa pabeigšanas brīža, Jums nav tiesību saņemt atlīdzību, pat ja atteikums tiek saņemts 14 dienu laikā.

Par Kabalas Akadēmijas pasākumiem

Gadījumos, kad Jūs atceļat apmaksāto dalību Kabalas Akadēmijas pasākumā, kas parasti ietver izmitināšanu un / vai maltītes un / vai citus Pakalpojumus, kas saistīti ar brīvā laika aktivitātēm (piemēram, Kabala Kongresi un Vienotības Dienas), atlīdzība var būt nepieejama, ko reglamentēs attiecīgā pasākuma noteikumi un nosacījumi.

Par produktiem

Jums ir tiesības atteikties no pasūtītajiem produktiem līdz 14 dienām no to piegādes dienas. Gadījumos, kad Jūs atgriežat nebojātus produktus, maksājot par piegādes pakalpojumiem, Kabalas Akadēmija apņemas veikt pilnu Jūsu izmaksu atlīdzību. Neskatoties uz to, dažiem produktiem, kā aizzīmogotas datorprogrammas, audio vai video- ieraksti, kuri tika atvērti pēc to piegādes, vai arī digitāla rakstura produkti, kuri tiek piegādāti elektroniski un kurus Jūs esat iesācis/kusi lietot ar Jūsu izteiktu piekrišanu un apliecinājumu, ka, iesākot lietot produktu, Jūs zaudējat atlīdzības tiesības, netiek piemērotas atlīdzības tiesības.

Kā atcelt

Jums ir tiesības atcelt Jūsu pasūtījumu, abonementu vai reģistrāciju, informējot mūs par Jūsu lēmumu augstāk aprakstītajos termiņos. Šim nolūkam Jūs varat izteikt viennozīmīgu un nepārprotamu lūgumu atcelt pasūtījumu, abonementu vai reģistrāciju, vai arī izmantot šādu atteikuma veidlapu:

– Uz: Kabalas Akadēmijas Eiropā, Aschlag Research Institute-Bildungseinrichtung e.V. (saīsināti: ARI-Bildungseinrichtung e.V.), Wasserwerkstraße 33, DE-13589 Berlīne, Vācija, e-pasts: contact@kabacademy.eu

– Es / mēs (1) paziņojam, ka es / mēs (1) atceļam manu / mūsu (1) pasūtījumu / abonementu / reģistrāciju (1) par sekojošo produktu / kursu / pasākumu (1):

-produkta, kursa, pasākuma (1) nosaukums,

– pasūtīts (1) / saņemts (1),

– patērētāja (-u) vārds / nosaukums,

– patērētāja (-u) adrese,

– Patērētāja (-u) paraksts (tikai gadījumos, kad šī veidlapa ir sūtīta papīra formātā),

–    Datums

  • Vajadzības gadījumā izsvītrot.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

Pakalpojumus pārvalda Kabalas Akadēmija filiāle, kas atrodas Latvijā. Jūs piekrītat, ka jebkurus strīdus, kas saistīti ar šiem Noteikumiem, reglamentēs Latvijas Republikas likumdošana. Jūs piekrītat personīgai klātbūtnei Rīgas un Latvijas tiesā, kas pildīs juridiska foruma funkcijas jebkuram šādam strīdam.

NOTEIKUMU PĀRSKATĪŠANA

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārskatīt Noteikumus pēc saviem ieskatiem. Jebkuri Noteikumu grozījumi stāsies spēkā tūlīt pēc to publikācijas. Veicot būtiskas izmaiņas Noteikumos, mēs apņemamies Jūs informēt par šādām izmaiņām. Jebkurā gadījumā Jūsu turpmākā Pakalpojumu izmantošana, pēc šādu izmaiņu publicēšanas vai bez tās, tiek noteikta saistībā ar pārskatītajiem Noteikumiem.

PIEZĪME

Ja izrādās, ka kāds konkrēts šo Noteikumu punkts nav izpildāms, tas neietekmēs pārējos Noteikumus. Gadījumos, kad Jūs neievērojat šos Noteikumus, un mēs neveicam tūlītējus pārkāpumam attiecīgos soda pasākumus, mēs neatsakāmies un nezaudējam savas tiesības rīkoties attiecīgi nākotnē.