9. Trīs garīgās attīstības faktori

Author: Mārtiņš Zaķis

Ja cilvēks nolemj studēt kabalu, viņam vai viņai ir jāsaprot, ka veiksmīga kabalas studēšana pieprasa pragmatisku pieeju. Jātic tikai sev, savām sajūtām un savai pieredzei. Ir jāsaprot, kādi instrumenti ir nepieciešami attīstībai un kā tos mērķtiecīgi pielietot. Priekšpēdējā nodarbība ir veltīta kabalas studēšanas pamatiem un praktiskiem aspektiem.