8. nodarbība: Izvēles brīvība un vide

Please sign up for the course before starting the lesson.

Mācību nodarbības pamatā ir Bāla Sulama raksts „Izvēles brīvība”. Tas palīdzēs katram, kurš vēlas apgūt jomu, kurā ir patstāvīgu lēmumu pieņemšanas iespēja. Šī iespēja pamatojas uz pilnīgi citu principu, citu formulu, citu algoritmu. Tā atrodas ārpus egoistiskās dabas ietvariem.

Lesson tags: izvēles brīvība, vide
Back to: Kurss “Kabalas pamati”